Βήμα 5

Ψηφιακό Επιχειρηματικό Μοντέλο

Εξερευνήστε και επανασχεδιάστε το επιχειρηματικό σας μοντέλο

 

Ψηφιακό Επιχειρηματικό Μοντέλο

Ενώ οποιαδήποτε τεχνολογία χωρίς βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο μπορεί να οδηγήσει σε αδιέξοδο τις επιχειρήσεις, οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να οδηγήσουν στη δημιουργία ορισμένων τύπων επιχειρηματικών μοντέλων και με αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσουν αξία για εταιρείες και πελάτες. Λάβετε υπόψη ότι όλες οι ψηφιακές πρωτοβουλίες που κάθε εταιρεία θα προσπαθήσει να εφαρμόσει με τον τρόπο της για να αναπτύξει τα κατάλληλα ψηφιακά μοντέλα για αυτήν, έχουν δύο διαστάσεις:

  • Την καλύτερη κατανόηση και την γρήγορη παράδοση των όσων θέλουν οι πελάτες σε αυτήν την ψηφιακή εποχή.
  • Το να μπορούν να λειτουργούν σε ένα όλο και περισσότερο συντονισμένο δίκτυο επιχειρήσεων, συσκευών και πελατών και, τέλος, να μπορούν δημιουργούν αξία για όλους τους συμμετέχοντες.

Αυτές οι δύο διαστάσεις είναι οι βάσεις για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη οποιουδήποτε από τα ψηφιακά επιχειρηματικά μοντέλα που θα παρουσιάσω σε αυτό το βιβλίο.

Προτού εξετάσουμε ξεχωριστά κάθε ένα από τα επιχειρηματικά μοντέλα, πρέπει να κάνω μια γρήγορη παρατήρηση: πρέπει να ξέρουμε ότι οι εταιρείες που είναι και τα δύο δηλαδή,  1) πιο κοντά στους πελάτες τους και 2) κερδίζουν τα περισσότερα από τα έσοδά τους από τα οικοσυστήματα έχουν υψηλότερη απόδοση από τους ανταγωνιστές τους, αλλά η υλοποίηση του μοντέλο του οικοσυστήματος είναι δύσκολο να αναπτυχθεί επειδή ο συνδυασμός των δυνατοτήτων που απαιτούνται για την επιτυχία του είναι πολύ δύσκολος. Οι εταιρείες μοντέλου οικοσυστήματος πρέπει να αναπτύξουν πλατφόρμες, πρέπει να έχουν εξελιγμένα δεδομένα και να είναι σε θέση να τα χρησιμοποιούν και πρέπει να είναι ειδικοί σε πρακτικές καινοτομίας. Λόγω των διαφορετικών τμημάτων που έχουν συναρμολογηθεί  για να αναπτυχθεί και να εξερευνηθεί το συγκεκριμένο μοντέλο, η εταιρεία θα χρειαστεί πολύ εξελιγμένη ψηφιακή διακυβέρνηση που θα βελτιώνει συνεχώς την απόδοση της πλατφόρμας.

Παρακάτω θα δείτε τα 4 ποιο γνωστά ψηφιακά επιχειρηματικά μοντέλα. Η πρόκληση για όλα αυτά τα μοντέλα είναι να κινηθούνε προς το μοντέλο του οικοσυστήματος, αλλά όπως είπα προηγουμένως είναι πολύ δύσκολο και για ορισμένες εταιρείες δεν είναι το σωστό.

Τα Τέσσερα Ψηφιακά Επιχειρηματικά Μοντέλα  
1. Βασικό Μοντέλο Προμηθευτή Αναλογικές επιχειρήσεις ( b2b / b2c)
2. Ηλεκτρονικό Εμπόριο – Ecommerce Scrouts.gr
3. Ψηφιακή Πλατφόρμα – Digital platforms Airbnb
4. Πολικανιλικό – Omnichannels Walmart
5. Επιχειρηματικό Οικοσύστημα – Ecosystem model Amazon