Βήμα 2

Ψηφιακή Εταιρική Κουλτούρα

Σχεδιάστε την κουλτούρα της εταιρείας σας με τέτοιο τρόπο ώστε ο κάθε είδους μετασχηματισμός να είναι εύκολο να υλοποιηθεί.

Ο Ορισμός της Εταιρικής Κουλτούρας

Συχνά περιγράφεται ως «ο τρόπος που κάνουμε τα πράγματα εδώ». Η κουλτούρα  είναι ένα σύνολο αξιών και κανόνων, που καθοδηγούν τις ανθρώπινες αλληλεπιδράσεις. Υπάρχει στις αξίες της διοίκησης, στις παραδοχές των υπαλλήλων και στις κοινώς αποδεκτές συμπεριφορές που έχουν βοηθήσει μια εταιρεία να επιτύχει στο επιχειρηματικό της περιβάλλον.

Το καλό με την κουλτούρα είναι ότι παρέχει συνοχή και συνέχεια, το δε κακό είναι ότι μπορεί να κρατήσει μια εταιρεία σε πρακτικές του παρελθόντος που δεν ταιριάζουν πλέον σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο. Η κουλτούρα μιας εταιρείας είναι πιο δύσκολο να αλλάξει ακόμα και από την στρατηγική της, επειδή μεγάλο μέρος της είναι στο μυαλό των ανθρώπων και όχι γραμμένη σε διαδικασίες. Επιπλέον, οι μάνατζερς για να μπορέσουν να αλλάξουν την κουλτούρα της εταιρείας τους, πρέπει να κατανοήσουν την επικρατούσα κουλτούρα της προτού επιδιώξουν να την εκσυγχρονίσουν, ταυτόχρονα δε πρέπει να ξεκαθαρίσουν ακριβώς ποιες ψηφιακές αξίες και πρακτικές θέλουν και ελπίζουν να εφαρμόσουν στην εταιρεία τους. Με την πρώτη ματιά, φαίνεται ότι υπάρχουν πολλές ψηφιακές αξίες που μπορεί μια παραδοσιακή εταιρεία να διαλέξει και να εφαρμόσει, για να μπορέσει να υλοποιήσει τον ψηφιακό της μετασχηματισμό. Αξίες όπως υψηλή απόδοση, ταχύτητα, πειραματισμός, ελευθερία και ευθύνη ταυτόχρονα, και τέλος, καινοτομία, ανάπτυξη και εμμονή για την τέλεια εξυπηρέτηση των πελατών.

Οι βασικές ψηφιακές Αξίες

Ακόμα κι αν υπάρχουν πολλές αξίες, στο τέλος υπάρχει ένα μικρό σύνολο αξιών που είναι απαραίτητες για να βοηθήσουν τις εταιρείες να γίνουν ευέλικτες, καινοτόμες και ταχέως αναπτυσσόμενες στην εποχή τις ψηφιακής μεταφοράς. Πολλοί ειδικοί και ακαδημαϊκοί μαζί με τη δική μου εμπειρία, λένε ότι τελικά, έξι βασικές αξίες της ψηφιακής κουλτούρας ξεχωρίζουν: Ταχύτητα, καινοτομία, πειραματισμός, διαφάνεια, λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων, και εμμονή με τους πελάτες.

Οι ψηφιακές αξίες της εταιρείας σας ταιριάζουν με αυτές τις έξι;

Ταχύτητα Καινοτομία Πειραματισμός Διαφάνεια Λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων Εμμονή με τους πελάτες
Κινηθείτε γρήγορα και επαναλάβετε αντί να περιμένετε να έχετε όλες τις απαντήσεις πριν ενεργήσετε. Αλλάξτε τον κόσμο ριζικά μέσω συνεχούς καινοτομίας. Επιτρέψτε στους ανθρώπους υψηλά επίπεδα ελευθερίας για να μπορούν να πειραματισθούν, αντί να βασίζονται σε δομές και πρωτόκολλα. Συνδεθείτε με διάφορες πηγές πληροφοριών. Μοιραστείτε ανοιχτά τις πληροφορίες αντί να διατηρήσετε τη γνώση για τον εαυτό σας. Συλλογή και χρήση δεδομένων για λήψη αποφάσεων και επίλυση προβλημάτων. Συνεχής επικέντρωση στις ανάγκες των υπαρχόντων πελατών, καθώς και στις ανάγκες

Αναγνωρίζοντας την ταχεία ανάπτυξη των ψηφιακών λύσεων, οι ψηφιακοί μάνατζερς  επικεντρώνονται συνήθως στη δημιουργία καινοτομίας, υποθέτοντας ότι θα ακολουθήσουν τα κέρδη. Οι υπόλοιπες αξίες υποστηρίζουν την προσπάθεια. Η ταχύτητα βοηθά τις εταιρείες να παραμένουν μπροστά από τους ανταγωνιστές και να συμβαδίζουν με τις ταχέως μεταβαλλόμενες επιθυμίες των πελατών. Η διαφάνεια ενθαρρύνει τους υπαλλήλους να αμφισβητήσουν το status quo και να συνεργαστούν με οποιονδήποτε μπορεί να τους βοηθήσει να επιτύχουν τους στόχους τους γρηγορότερα. Ο πειραματισμός δίνει στους ανθρώπους την ελευθερία να κάνουν ό,τι είναι σωστό για την εταιρεία και τους πελάτες της, χωρίς να περιμένουν επίσημη έγκριση σε κάθε εγχείρημα. Τέλος, η έμφαση στην λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων οδηγεί στην υπευθυνότητα, ενθαρρύνοντας την επίμονη προσπάθεια για εξυπηρέτηση των πελατών γνωρίζοντας πώς πρέπει να ικανοποιηθούν οι ανάγκες τους. Όλες αυτές οι αλληλένδετες αξίες μαζί, μπορούν να βοηθήσουν μια εταιρεία να υπάρχει με επιτυχία στον ψηφιακό κόσμο και να αναπτύσσεται κερδοφόρα.