Βήμα 1

Ψηφιακή  Εταιρική Ηγεσία

Η Ηγεσία είναι το Σημείο Εκκίνησης για Όλα

 

Για να καταστεί δυνατός ο μετασχηματισμός, οι μάνατζερς των επιχειρήσεων πρέπει να αναλάβουν δράση. Έως ότου οι διευθυντές πάρουν σοβαρά υπόψη τη βελτίωση των δικών τους ψηφιακών δεξιοτήτων, τα κενά στις ψηφιακές δεξιότητες μέσα στις εταιρείες τους θα συνεχίσουν να αυξάνονται.

Για να επιτύχει οποιαδήποτε εταιρεία στο ταξίδι της προς στον ψηφιακό μετασχηματισμό, οι ηγέτες της θα πρέπει πρώτα απ’ όλα  να μεταμορφώσουν τον ίδιο τους τον εαυτό και να γίνουν οπαδοί και γνώστες των ψηφιακών τεχνολογιών, για να είναι σε θέση να αντιληφθούν το πώς επηρεάζουν την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας τους. Αυτό είναι απαραίτητο προκειμένου να συλλάβουν και να αναπτύξουν το ψηφιακό όραμα της εταιρείας τους και στη συνέχεια να είναι σε θέση να υλοποιούν συνεχώς τον ψηφιακό της μετασχηματισμό, διότι όπως ξέρουμε, οι αλλαγές στην ψηφιακή εποχή, είναι και έντονες και συνεχείς.

Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον, οι ηγέτες αντιμετωπίζουν συνεχώς νέες προκλήσεις και πρέπει να προσαρμόσουν τόσο την εταιρεία τους όσο και το στυλ ηγεσίας τους σε αυτό το νέο περιβάλλον. Η επιτυχής αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων απαιτεί νέες δεξιότητες και ικανότητες που οι ηγέτες δεν είχαν χρειαστεί στο παρελθόν.

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά και οι ευθύνες των ψηφιακών μάνατζερς, στην αρχή και κατά τη διάρκεια του πρώτου ψηφιακού μετασχηματισμού της εταιρείας;

Σύμφωνα με τις έρευνες και τις μελέτες μου, οι μάνατζερς πρέπει να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά, για να βοηθήσουν τις εταιρείες τους να προηγηθούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό:

  1. Πρέπει να γνωρίζουν τις ψηφιακές τεχνολογίες και τις τάσεις τους.
  2. Πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν και να υποστηρίξουν τα άτομα στην εταιρεία τους, που θα βοηθήσουν στη δημιουργία και στην εφαρμογή της αλλαγής.
  3. Να δεσμευτούν για τον μετασχηματισμό και την παρακολούθηση της προόδου.
  4. Να οδηγήσουν και να ενισχύσουν την απαιτούμενη αλλαγή στην κουλτούρα της εταιρείας, για να πραγματοποιηθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός.
  5. Να επικοινωνήσουν το ψηφιακό όραμα της εταιρείας, εσωτερικά και εξωτερικά.
  6. Να καθοδηγούν εσωτερικά προγράμματα κατάρτισης του προσωπικού στην επίτευξη ψηφιακών δεξιοτήτων και να παρακολουθούν την πρόοδο.
  7. Να ηγηθούν του προγράμματος της εταιρείας για πρόσληψη νέων ψηφιακών εργαζομένων.
  8. Να δημιουργήσουν συνθήκες για πειραματισμό, διότι ο πειραματισμός είναι η μεγαλύτερη απ’ όλες τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες σε ένα ψηφιακό περιβάλλον.
  9. Να δώσουν τη δυνατότητα στους ανθρώπους τους να σκέφτονται διαφορετικά. Η διαφορετική σκέψη συνεπάγεται το να γνωρίζουμε ως εταιρεία τι μπορούμε να πετύχουμε, τι περιμένουν οι πελάτες, αλλά και πώς εμείς ως εταιρεία, είμαστε προετοιμασμένοι να ανταποκριθούμε ανάλογα.
  10. Να ενεργοποιήσουν συνεργασίες πέρα από τα εταιρικά και κλαδικά όρια. Ο ψηφιακός κόσμος απαιτεί και επιτρέπει τη συνεργασία πέρα από την απλή εσωτερική επικοινωνία.

Οι ηγέτες κατά την έναρξη και την υλοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού της εταιρείας τους, πρέπει να βρίσκονται παντού και να γνωρίζουν την πρόοδο όλων των πραγμάτων σε πραγματικό χρόνο. Είναι οι διαχειριστές του έργου και είναι οι μόνοι υπεύθυνοι για την επιτυχία του.