Μοντέλα Ψηφιοποίησης

Ψηφιακό Επιχειρηματικό Μοντέλο

Ενώ οποιαδήποτε τεχνολογία χωρίς βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο μπορεί να οδηγήσει σε αδιέξοδο τις επιχειρήσεις, οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να οδηγήσουν στη δημιουργία ορισμένων τύπων επιχειρηματικών μοντέλων και με αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσουν αξία για εταιρείες και πελάτες. Λάβετε υπόψη ότι όλες οι ψηφιακές πρωτοβουλίες που κάθε εταιρεία θα προσπαθήσει να εφαρμόσει με τον τρόπο της για να αναπτύξει τα κατάλληλα ψηφιακά μοντέλα για αυτήν, έχουν δύο διαστάσεις:

  • Την καλύτερη κατανόηση και την γρήγορη παράδοση των όσων θέλουν οι πελάτες σε αυτήν την ψηφιακή εποχή.
  • Το να μπορούν να λειτουργούν σε ένα όλο και περισσότερο συντονισμένο δίκτυο επιχειρήσεων, συσκευών και πελατών και, τέλος, να μπορούν δημιουργούν αξία για όλους τους συμμετέχοντες.

Αυτές οι δύο διαστάσεις είναι οι βάσεις για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη οποιουδήποτε από τα ψηφιακά επιχειρηματικά μοντέλα που θα παρουσιάσω σε αυτό το βιβλίο.

Προτού εξετάσουμε ξεχωριστά κάθε ένα από τα επιχειρηματικά μοντέλα, πρέπει να κάνω μια γρήγορη παρατήρηση: πρέπει να ξέρουμε ότι οι εταιρείες που είναι και τα δύο δηλαδή,  1) πιο κοντά στους πελάτες τους και 2) κερδίζουν τα περισσότερα από τα έσοδά τους από τα οικοσυστήματα έχουν υψηλότερη απόδοση από τους ανταγωνιστές τους, αλλά η υλοποίηση του μοντέλο του οικοσυστήματος είναι δύσκολο να αναπτυχθεί επειδή ο συνδυασμός των δυνατοτήτων που απαιτούνται για την επιτυχία του είναι πολύ δύσκολος. Οι εταιρείες μοντέλου οικοσυστήματος πρέπει να αναπτύξουν πλατφόρμες, πρέπει να έχουν εξελιγμένα δεδομένα και να είναι σε θέση να τα χρησιμοποιούν και πρέπει να είναι ειδικοί σε πρακτικές καινοτομίας. Λόγω των διαφορετικών τμημάτων που έχουν συναρμολογηθεί  για να αναπτυχθεί και να εξερευνηθεί το συγκεκριμένο μοντέλο, η εταιρεία θα χρειαστεί πολύ εξελιγμένη ψηφιακή διακυβέρνηση που θα βελτιώνει συνεχώς την απόδοση της πλατφόρμας.

Παρακάτω θα δείτε τα 4 ποιο γνωστά ψηφιακά επιχειρηματικά μοντέλα. Η πρόκληση για όλα αυτά τα μοντέλα είναι να κινηθούνε προς το μοντέλο του οικοσυστήματος, αλλά όπως είπα προηγουμένως είναι πολύ δύσκολο και για ορισμένες εταιρείες δεν είναι το σωστό.

1. Βασικό Μοντέλο Προμηθευτή Αναλογικές επιχειρήσεις ( b2b / b2c)
2. Ηλεκτρονικό Εμπόριο – Ecommerce Skroutz.gr
3. Ψηφιακή Πλατφόρμα – Digital platforms Airbnb
4. Πολικανιλικό – Omnichannels Walmart
5. Επιχειρηματικό Οικοσύστημα – Ecosystem model Amazon

Αναλύοντας τα Τέσσερα Ψηφιακά Επιχειρηματικά Μοντέλα

 

Λάβετε υπόψη ότι εκτός από το βασικό μοντέλο το οποίο δεν θα επιβίωση στην ψηφιακή εποχή όλα τα αλλά τέσσερα μοντέλα είναι βιώσιμα σήμερα. Κάθε ένα έχει ξεχωριστές ευκαιρίες και προκλήσεις. Κάθε μοντέλο προσφέρει επί του παρόντος καλά αλλά σε διαφορετικά επίπεδα αποτελέσματα ικανοποίησης των πελατών και οικονομικών επιδόσεων με φυσικά το μοντέλο του οικοσυστήματος να έχει την καλύτερη συνολική απόδοση. Αλλά όπως είπα και πριν πολλές εταιρείες χρησιμοποιούν και θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν ένα άλλο από τα τέσσερα μοντέλα εκτός του οικοσύστημα και έχουν και θα έχουν καλά αποτελέσματα.

  1. Βασικό μοντέλο. Οι εταιρείες που διαθέτουν αυτό το είδος μοντέλου χρησιμοποιούν τις βασικές ψηφιακές τεχνολογίες, αλλά εξακολουθούν να ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες με βάση τον αναλογικό κόσμο. Καθώς οι εταιρείες συνεχίζουν να ψηφιοποιούνται και να κινούνται προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους αυτό το μοντέλο θα καταστεί εκτός χρήσης.
  2. Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Επίσης γνωστό ως ηλεκτρονικό εμπόριο ή διαδικτυακό εμπόριο, αναφέρεται στην αγορά και πώληση αγαθών ή υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου καθώς και στη μεταφορά χρημάτων και δεδομένων για την εκτέλεση αυτών των συναλλαγών. Το ηλεκτρονικό εμπόριο χρησιμοποιείται συχνά για την πώληση φυσικών προϊόντων στο διαδίκτυο, αλλά μπορεί επίσης να περιγράψει οποιοδήποτε είδος εμπορικής συναλλαγής που ολοκληρώνεται μέσω του Διαδικτύου. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει τα πάντα από εταιρείες b2c όπως Amazon και Alibaba και εταιρείες b2b όπως η εταιρεία eWorldTrade και Quill.
  3. Ψηφιακή Πλατφόρμα. Είναι διαδικτυακές επιχειρήσεις που διευκολύνουν τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ τουλάχιστον δύο διαφορετικών ομάδων με έναν συνήθως να είναι προμηθευτής και οι άλλοι καταναλωτές. Στο μοντέλο της πλατφόρμας βασίζουν την επιτυχία τους πολλές από τις μεγαλύτερες, ταχύτερα αναπτυσσόμενες και πιο ισχυρές και διαταράχτηκες εταιρείες στην εποχή μας. Παραδείγματα εδώ είναι, Airbnb, Uber, Lyft, eBay και πολλές άλλες εταιρείες.
  4. Πολικανιλικό Μοντέλο. Οι εταιρείας που έχουν ένα πολικαναλικό μοντέλο παρέχουν στους πελάτες τους πρόσβαση σε όλα τα διαφορετικά κανάλια, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών και ψηφιακών καναλιών τους, παρέχοντας εξαιρετική επιλογή και απρόσκοπτη εμπειρία. Εταιρείες όπως η Walmart, η Carrefour, η Public, η Media-Markt και πολλές άλλες φιλοδοξούν να είναι ολοκληρωμένες επιχειρήσεις με πολικαναλικό επιχειρηματικό μοντέλο με το οποίο μπορούν και ελέγχουν μια ολοκληρωμένη αλυσίδα αξίας, η οποία τους βοηθά να διαχειριστούν και να αναπτύξουν την κρίσιμη και σημαντική σχέση τους με τους πελάτες.
  5. Επιχειρηματικό Οικοσύστημα. Οι εταιρείες που έχουν ως ψηφιακό επιχειρηματικό μοντέλο το οικοσύστημα δημιουργούν ένα ψηφιακό οικοσύστημα (ένα συντονισμένο δίκτυο επιχειρήσεων, συσκευών και πελατών για τη δημιουργία αξίας για όλα τα μέρη), προωθώντας σχέσεις με άλλους παρόχους που προσφέρουν συμπληρωματικές (και μερικές φορές ανταγωνιστικές) υπηρεσίες με τις δικές τους, προκειμένου να καλύψουν καλύτερα τις ανάγκες των πελατών τους. Επειδή αυτό το μοντέλο έχει την καλύτερη απόδοση σε καθαρά περιθώρια κέρδους, αύξηση εσόδων, εμπειρία πελατών και καινοτομία, κάθε εταιρεία έχει ως στόχο να γίνει ένα μοντέλου οικοσυστήματος, αλλά είναι πολύ δύσκολος στόχος να επιτευχθεί.