Διαδικασία Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Η Διαφορά μεταξύ:

α) της Ψηφιακής Εταιρείας

β) της Ψηφιοποίησης μιας Εταιρείας

γ) του Ψηφιακού Μετασχηματισμού μιας Εταιρείας

Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τη διαφορά μεταξύ των τριών εννοιών.

Σήμερα, οι εταιρείες αντιμετωπίζουν μία νέα και διαφορετική πρόκληση και αυτή είναι, το να γίνουν ψηφιακές εταιρίες. Το να γίνει μια εταιρεία ψηφιακή είναι μια εντελώς διαφορετική διαδικασία από την ψηφιοποίηση μιας εταιρείας. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση, κάποια μέρα θα γίνει, ή θα προσπαθήσει να γίνει ψηφιακή επιχείρηση. Για να μπορέσει μια εταιρεία να γίνει ψηφιακή και να μπορεί να ολοκληρώσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της έτσι ώστε να μπορέσει να δραστηριοποιείται στον ψηφιακό κόσμο με επιτυχία, πρώτα από όλα πρέπει να ψηφιοποιηθεί.

Άρα, πρώτο βήμα και απαραίτητη προϋπόθεση για μια εταιρεία, για να αλλάξει και να μεταφερθεί από τον αναλογικό κόσμο στον ψηφιακό, είναι η ψηφιοποίησή της (digitization). Το δεύτερο βήμα που η εταιρεία πρέπει να κάνει αμέσως, για να συνεχίσει με επιτυχία την πορεία της προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό είναι να γίνει μια ψηφιακή εταιρεία (digitalization). Το τρίτο βήμα είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός της εταιρείας. Αυτός ο μετασχηματισμός είναι εκείνο το μοναδικό στοιχείο που θα επιτρέψει  στην κάθε εταιρεία να δραστηριοποιηθεί στον ψηφιακό επιχειρηματικό κόσμο, ικανοποιώντας τον ψηφιακό πελάτη του σήμερα.

Στη συνέχεια θα αναλύσουμε σε βάθος τις τρεις έννοιες για να τις αντιληφθείτε καλυτέρα , να τις κατανοήσετε και τελικά να τις χρησιμοποιήσετε στην πράξη, κατά τη διάρκεια της προσπάθειας που θα κάνετε να μεταφέρετε την εταιρεία σας στον ψηφιακό κόσμο, αν φυσικά δεν η προσπάθεια αυτή δεν έχει ήδη αρχίσει. Παρακάτω θα βρείτε έναν πίνακα με σύντομο ορισμό των εννοιών και παραδείγματα υλοποίησης. Στη συνέχεια ακολουθεί λεπτομερής ανάλυση. 

1. Ψηφιοποίηση 2. Ψηφιακή εταιρεία , δηλ. Ψηφιοποιημένη 3. Ψηφιακός Μετασχηματισμός
H διαδικασία αυτοματοποίησης από τον αναλογικό στον ψηφιακό κόσμο. H χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για την αλλαγή επιχειρηματικών μοντέλων, δημιουργώντας νέα αξία για τους πελάτες και νέα έσοδα για την εταιρεία. Θεμελιώδης αλλαγή στην ηγεσία, την κουλτούρα και τη νοοτροπία, με τον ψηφιακό πυρήνα να επιτρέπει την ταχύτητα στην παροχή νέων προϊόντων και υπηρεσιών που αγαπούν οι πελάτες
Τρόποι εφαρμογής Τρόποι εφαρμογής Τρόποι εφαρμογής
Πχ. Η μετάβαση από χειρόγραφα έγγραφα και φύλα Excel σε μια λύση ERP Πχ. Δημιουργία και προώθηση του ηλεκτρονικού εμπορίου και στη συνέχεια ολοκληρωμένες προσφορές μέσα από αυτό. Πχ. Διάφορες ομάδες εκτελούν πειράματα χαμηλού κόστους με βάση τα προϊόντα και τον πελάτη.

Πίνακας 1
Ορισμοί των εννοιών και παραδείγματα υλοποίησης .

Οι τρεις έννοιες ως έχουν :

  • Ψηφιοποίηση: είναι ουσιαστικό. Ορίζεται ως το όχημα με το οποίο μια εταιρεία γίνεται ψηφιακή και μεταφέρεται στον ψηφιακό κόσμο. Εάν όμως, το μόνο πράγμα που θα κάνει μια εταιρεία είναι η ψηφιοποίησή της (δηλαδή η χρήση ψηφιακής τεχνολογίας), τότε ποτέ δεν θα μπορέσει να μεταφερθεί στον ψηφιακό κόσμο και να γίνει ψηφιακή. Η ψηφιοποίηση μιας εταιρείας υλοποιείται από πάνω προς τα κάτω, με αυστηρή επίβλεψη και κατεύθυνση από την γενική διεύθυνση προς τη βάση. Η χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για την ψηφιοποίηση, είναι απλώς μια επέκταση των πρωτοβουλιών βελτίωσης της επιχείρησης, που ξεκίνησαν με τον προγραμματισμό των εταιρικών πόρων (ERP) και τις εφαρμογές διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM). Οι ψηφιακές τεχνολογίες – το Διαδίκτυο των πραγμάτων, η ανάλυση δεδομένων, η ρομποτική και η τεχνητή νοημοσύνη, αυξάνουν τις δυνατότητες για τη λειτουργική αριστεία μιας εταιρείας.
  • Ψηφιακός ή Ψηφιακή: είναι επίθετο. Προσδιορίζει μιαν ιδιότητα. Στην προκειμένη περίπτωση προσδιορίζει μιαν επιχείρηση, η οποία δεν είναι αναλογική. Μια ψηφιακή επιχείρηση είναι ένας οργανισμός που χρησιμοποιεί την τεχνολογία ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, τόσο στις εσωτερικές όσο και στις εξωτερικές της δραστηριότητες, προκειμένου να προσφέρει λύσεις και αξία στους πελάτες της. Τελικά, μια ψηφιακή εταιρεία καινοτομεί, για να προσφέρει βελτιωμένα προϊόντα και εξυπηρέτηση σε όλους τους πελάτες της, χρησιμοποιώντας κάθε είδους ψηφιακές τεχνολογίες.
  • Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Καθοδηγείται από ανθρώπους και υποστηρίζεται από την τεχνολογία. Στο πιο θεμελιώδες επίπεδο, ο ψηφιακός μετασχηματισμός αφορά στην ικανότητα της επιχείρησης, των διευθυντών και των εργαζομένων, να προσαρμόζονται στις ταχείες αλλαγές που προκαλούνται από τις συνεχώς εξελισσόμενες ψηφιακές τεχνολογίες.

Εάν κάποιος δεν μπορεί να αντιληφθεί τη διαφορά μεταξύ των τριών, θα βρει αξεπέραστα εμπόδια στην προσπάθειά του να μεταφέρει μια εταιρεία στον ψηφιακό κόσμο.

Οι εταιρείες σήμερα, έχουν την υποχρέωση να γίνουν ψηφιακές και να ανταγωνιστούν σε έναν κόσμο στον οποίο, τόσο οι τελικοί καταναλωτές όσο και οι βιομηχανικοί πελάτες αγοράζουν προϊόντα και υπηρεσίες για να καλύψουν τις ανάγκες τους, μέσα από τα διάφορα κανάλια που οι ψηφιακές τεχνολογίες τους επιτρέπουν να χρησιμοποιούν.

Η ψηφιοποίηση είναι ένας σημαντικός παράγοντας στο να γίνει μια εταιρεία ψηφιακή, αλλά ούτε όλη μαζί η ψηφιοποίηση του κόσμου, δεν θα κάνει από μόνη της μια επιχείρηση ψηφιακή εταιρεία. Θα έλεγα ότι η σύγχυση των δύο εννοιών, η μη διάκριση μεταξύ της ψηφιοποίησης μιας εταιρείας, από το να γίνει η ίδια μια ψηφιακή εταιρεία, θα μπορούσε να είναι θανατηφόρο λάθος.

Ποιο είναι το Πρόβλημα;

Πολλοί διευθυντές επιχειρήσεων θεωρούν ότι το να γίνει μια εταιρεία ψηφιακή, είναι το ίδιο με την ψηφιοποίησή της, όπως π.χ. η βελτίωση της εμπειρίας των πελατών με τις τεχνολογίες κινητής τηλεφωνίας, ή η εφαρμογή του διαδικτύου των πραγμάτων (IoT) για τη βελτίωση των λειτουργιών μιας εταιρείας. Αλλά το «να γίνει μια εταιρεία ψηφιακή», είναι μια εντελώς διαφορετική διαδικασία από την ψηφιοποίηση. Οι εταιρείες σήμερα πρέπει να γίνουν ψηφιακές, για να ανταγωνιστούν σε έναν κόσμο στον οποίο οι πελάτες τους αγοράζουν προϊόντα και υπηρεσίες για να καλύψουν τις ανάγκες τους, χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα κανάλια. Για τις περισσότερες βιομηχανίες, το να γίνουν ψηφιακές είναι ήδη επιτακτική ανάγκη.

1) Η Ψηφιοποίηση είναι Λειτουργική Ανάγκη

Η ψηφιοποίηση συνεπάγεται την τυποποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών και σχετίζεται με τη μείωση του κόστους και τη λειτουργική υπεροχή. Στην ουσία, επιβάλλει πειθαρχία στις επιχειρηματικές διαδικασίες που, με την πάροδο των ετών, εκτελούνταν από μεμονωμένους συνεργάτες (ήρωες), με ποικίλους, δημιουργικούς (αλλά όχι πάντα βέλτιστους) τρόπους. Οι SAP, PeopleSoft, Oracle και άλλα ολοκληρωμένα πακέτα λογισμικού που ήρθαν στο προσκήνιο τη δεκαετία του 1990, βοήθησαν στο δρόμο για περισσότερη ψηφιοποίηση. Παρόλα αυτά η ψηφιοποίηση παραμένει μια οδυνηρή διαδικασία.

Η ψηφιοποίηση συνεπάγεται πειθαρχημένη υιοθέτηση κατάλληλων, τυποποιημένων επιχειρηματικών διαδικασιών για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας, της προβλεψιμότητας και της ασφάλειας της επικοινωνίας με τους πελάτες. Αν και η συμμετοχή μπορεί να προέλθει από όλα τα τμήματα της επιχείρησης, η ψηφιοποίηση είναι τελικά μια προσπάθεια από πάνω προς τα κάτω, από την κορυφή της ιεραρχίας προς τη βάση. Για να διασφαλιστεί ότι οι τυποποιημένες διαδικασίες εφαρμόζονται σε όλα τα τμήματα της εταιρείας, τα ανώτερα στελέχη υπαγορεύουν τη διαδικασία και τα πρότυπα δεδομένων, επιβλέποντας την εφαρμογή τους. Όλοι οι άλλοι είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή των προτύπων. Η ατομική διακριτική ευχέρεια δεσμεύεται από αυστηρούς κανόνες αποφάσεων. Αν και οι άνθρωποι σε ολόκληρη την επιχείρηση ενδέχεται να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τα πρότυπα εφαρμογής, η διευθυντική ομάδα είναι τελικά υπεύθυνη για τις επιπτώσεις όλης αυτής της διαδικασίας. Η απόδοση αυτών των προτύπων μπορεί να μετρηθεί με την εξοικονόμηση κόστους και με τη βαθμολογία της εξυπηρέτησης από τους πελάτες.

Τα οφέλη της ψηφιοποίησης είναι σημαντικά: αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα, λειτουργική αριστεία και προβλεψιμότητα. Αν και είναι πολύ επίπονη για τις εταιρείες και τα στελέχη, η ψηφιοποίηση είναι απαραίτητη διαδικασία για τις εταιρείες. Χωρίς ψηφιοποίηση, δεν μπορούν να αναπτυχθούν και να μεταφερθούν στην ψηφιακή εποχή. Δεν μπορούν να αναδείξουν την πολυπλοκότητα των διευρυμένων χαρτοφυλακίων και προϊόντων τους και δεν μπορούν να εξατομικεύσουν τις υπηρεσίες. Οι πειθαρχημένες, τυποποιημένες επιχειρηματικές διαδικασίες, όπου απαιτείται, διασφαλίζουν την ακρίβεια και την ασφάλεια των βασικών συναλλαγών και διαδικασιών. Η ψηφιοποίηση κάνει τα δεδομένα προσβάσιμα και αξιόπιστα.

Οι περισσότερες εταιρείες έχουν υποτιμήσει κατά πολύ την πρόκληση της ψηφιοποίησης και η υλοποίησή της έχει αποδειχθεί πολύ πιο δύσκολη απ’ ό,τι φανταζόταν οι διευθυντές των επιχειρήσεων. Σε πολλές περιπτώσεις, οι διευθυντές έχουν δεσμευτεί για πρωτοβουλίες ψηφιοποίησης, πιστεύοντας ότι χρηματοδοτούν μια νέα και καλύτερη τεχνολογία. Πολλοί δεν αναγνώριζαν ότι η ψηφιοποίηση απαιτεί δέσμευση για θεμελιώδεις αλλαγές στον τρόπο εργασίας των ανθρώπων. Κατά συνέπεια, οι περισσότερες προσπάθειες ψηφιοποίησης κοστίζουν περισσότερο – και δημιουργούν λιγότερα οφέλη – από ό, τι αναμενόταν.

Το Κέντρο Έρευνας Πληροφοριακών Συστημάτων του MIT (CISR) διαπίστωσε ότι μόνο το 28% των καθιερωμένων εταιρειών έχουν ψηφιοποιηθεί με επιτυχία. Αυτό είναι ένα βασικό πρόβλημα, επειδή οι εταιρείες πρέπει να ψηφιοποιηθούν εάν ελπίζουν να γίνουν ψηφιακές. Χωρίς ψηφιοποίηση, οι δραστηριότητες της διοίκησης θα καταναλωθούν με τη διόρθωση του τι συμβαίνει στις λειτουργίες της εταιρείας και την εφαρμογή διορθωτικών ενεργειών. Δεν θα υπάρχει χρόνος για καινοτομία. Οι διευθυντές των εταιρειών δεν θα έχουν διαθέσιμους πόρους για να επενδύσουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό ή στην αριστεία στην εκτέλεση των λειτουργιών, για να υποστηρίξουν την ψηφιακή πρόταση αξίας τους.

2) Η Ψηφιακή Εταιρεία έχει και μια Πελατοκεντρική Πρόταση Αξίας

Οι ψηφιακές εταιρείες πετυχαίνουν δίνοντας στον πελάτη τους νέες λύσεις με νέα αξία γι αυτόν (νέες ψηφιακές προτάσεις αξίας). Όλες αυτές νέες λύσεις που δημιουργούν οι ψηφιακές εταιρείες για τους πελάτες τους, είναι και πηγές εσόδων για τις ίδιες. Προκειμένου οι ψηφιακές εταιρείες να εντοπίσουν βιώσιμες ψηφιακές προσφορές και λύσεις, που οι πελάτες θα είναι πρόθυμοι να πληρώσουν για αυτές, απαιτούνται από αυτές κάποιοι πειραματισμοί. Οι άνθρωποι στην κορυφή της εταιρείας μπορεί να έχουν ένα όραμα για το τι είναι δυνατόν να γίνει στην ψηφιακή οικονομία, αλλά επειδή οι ψηφιακές προσφορές και λύσεις δεν ήταν μέρος προηγούμενων προσφορών και λύσεων, δεν μπορούν να γνωρίζουν ακριβώς τι μπορούν να προσφέρουν που θα ενθουσιάσει τους πελάτες. Η διοίκηση με κατεύθυνση από πάνω προς τη βάση, η εξάρτηση από την παραδοσιακή διαχείριση των επιχειρήσεων, οι μετρήσεις που επικεντρώνονται στη μείωση του κόστους ή στη βραχυπρόθεσμη κερδοφορία και άλλες παρόμοιες παραδοσιακές πρακτικές διοίκησης μιας εταιρείας, θα την εμποδίσουν από το να γίνει γρήγορα και σωστά μια ψηφιακή εταιρεία, περιορίζοντας κατά βάση τον πειραματισμό, ο οποίος είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της δημιουργίας της ψηφιακής εταιρείας.

Βασικό βήμα για να κάνουν οι διευθυντές τις εταιρείες τους ψηφιακές, είναι να δημιουργήσουν και να διατυπώσουν μια ψηφιακή πρόταση αξίας. Αυτή η πρόταση αξίας πρέπει να επανεκτιμήσει τον τρόπο με τον οποίο οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να βελτιώσουν τα υπάρχοντα περιουσιακά στοιχεία, τις δυνατότητες μιας εταιρείας, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει για να δημιουργήσουν μια νέα αξία για τους πελάτες. Για να είναι μια εταιρεία ψηφιακή, δεν φτάνει απλώς η χρήση εφαρμογών για κινητά σε πελάτες. Η επιχείρηση πρέπει να εκμεταλλευθεί την ευκαιρία να επαναπροσδιορίσει το επιχειρηματικό της μοντέλο και ενδεχομένως ακόμη και το μοντέλο όλου του κλάδου, εφόσον είναι μια αρκετά μεγάλη εταιρεία του χώρου.

Μεγάλες, παλιές εταιρείες έχουν αρχίσει να δημιουργούν ψηφιακές προτάσεις αξίας. Η Schneider Electric SE έχει προχωρήσει πέρα από την πώληση ηλεκτρικών προϊόντων, στην παροχή λύσεων διαχείρισης ενέργειας. Η Philips έχει πουλήσει πολλές από τις επιχειρήσεις της, συμπεριλαμβανομένης της βασικής επιχείρησης φωτισμού, για να επικεντρωθεί στη «βελτίωση της ζωής μέσω της καινοτομίας, στην υγειονομική περίθαλψη». Αυτές οι εταιρείας έχουν καινοτομήσει στην πορεία τους να γίνουν ψηφιακές (μπορείτε να διαβάσετε την πορεία τους).

Με όλα αυτά θέλουμε να δείξουμε στους αναγνώστες αυτού του εγχειριδίου, ότι μπορεί ο δρόμος προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό να είναι δύσκολος, εμπεριέχοντας και κάποιο ρίσκο, αλλά, για να έχει μια επιχείρηση, κερδοφόρα ανάπτυξη στην ψηφιακή εποχή, δεν μπορεί να έχει μια «πρόταση αξίας» για τους πελάτες της, την οποία χρησιμοποιούσε στην αναλογική εποχή, την εποχή πριν την ψηφιοποίηση και την ψηφιακή τεχνολογία.

3) Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αφορά τους ανθρώπους και τις ικανότητές τους στη σημερινή ψηφιακή εποχή.

Όσο περισσότερο μελετούμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τόσο περισσότερο συνειδητοποιούμε ότι αυτός δεν αφορά ούτε στο εάν μια εταιρεία είναι, ή γίνεται ψηφιακή, ούτε στο πώς και πόσες τεχνολογίες χρησιμοποιεί, ούτε και έχει σχέση με αυτή καθαυτή τη μεταφορά. Αντίθετα, έχει να κάνει με τις γνώσεις, τις ικανότητες και τις δεξιότητές μιας εταιρείας, των ηγετών της, καθώς και όλων των εργαζομένων σε ό,τι έχει σχέση με τις ψηφιακές τεχνολογίες και τη συνεργασία που έχουν για να συν-δημιουργούν λύσεις για τον πελάτη.

Άρα, Τι είναι και τι δεν είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός;

  • Ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν αφορά την τεχνολογία.

Μια βασική λανθασμένη αντίληψη είναι ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι κάτι που οι εταιρείες επιλέγουν να κάνουν με την τεχνολογία, ή ότι είναι κυρίως η εφαρμογή και η χρήση της τεχνολογίας. Δεν είναι.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αφορά τον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία αλλάζει τις συνθήκες υπό τις οποίες κινείται η επιχείρηση, με τρόπους που αλλάζουν τις προσδοκίες των πελατών, των συνεργατών και των εργαζομένων.

Υπάρχουν πολλές σημαντικές τεχνολογικές αλλαγές στο ανταγωνιστικό περιβάλλον που αντιμετωπίζει η εταιρεία σας και που συνεχίζουν να εξελίσσονται. Το βασικό ερώτημα του ψηφιακού μετασχηματισμού είναι αν εσείς δίνετε αρκετή προσοχή στις τεχνολογικές αλλαγές, οι οποίες αλλάζουν τις προσδοκίες των πελατών, των συνεργατών και των υπαλλήλων σας, ή αφήνετε έναν ανταγωνιστή σας ή μια νεοσύστατη εταιρεία να ανταποκριθεί πρώτη σε αυτές τις τεχνολογικές αλλαγές και στις συνέπειές τους;

 

  • Ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν αφορά τη γενικότερη έννοια του μετασχηματισμού.

Η αναζήτηση ορισμών για τη λέξη «μετασχηματισμός» μας δείχνει ότι όλοι παρουσιάζουν ένα

κοινό χαρακτηριστικό. Όλοι ορίζουν τον μετασχηματισμό ως μια μοναδική διαδικασία που

συμβαίνει και στη συνέχεια ολοκληρώνεται.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός, ωστόσο, δεν λειτουργεί κατ’ αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι μια διαδικασία που θα είναι ποτέ πλήρης, τουλάχιστον όχι στο εγγύς μέλλον.

Ως εκ τούτου, ο ψηφιακός μετασχηματισμός περιγράφεται καλύτερα ως μια συνεχής προσαρμογή σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Η ανάγκη για μετασχηματισμό δεν θα μειωθεί, ακόμα κι αν μεταμορφωθείτε με επιτυχία. Περιλαμβάνει τη συνεχή ανάλυση του περιβάλλοντος για την αναγνώριση των εξελισσόμενων τάσεων, τον συνεχή πειραματισμό για τον προσδιορισμό του τρόπου αποτελεσματικής ανταπόκρισης σε αυτές τις τάσεις και, στη συνέχεια, την υλοποίηση πειραμάτων που αποδείχθηκαν επιτυχημένα.

  • Τι είναι λοιπόν ο ψηφιακός μετασχηματισμός;

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι μια ευρεία επιχειρηματική στρατηγική, εφαρμόσιμη σε όλους τους κλάδους, για την επίλυση παλαιών και νέων επιχειρηματικών προκλήσεων και τη δημιουργία νέων ευκαιριών μέσω της χρήσης της τεχνολογίας. Απαιτεί αποδοχή εντελώς νέων τρόπων εργασίας και παροχής λύσεων & αξίας στους πελάτες.

Έτσι, ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι «καλά νέα», όσο και «άσχημα νέα» για κάποια εταιρεία και όλο αυτό εξαρτάται από τις ικανότητές της.

Είναι «καλά νέα» με την έννοια ότι όλες οι εταιρείες μπορούν να κάνουν τους απαραίτητους τύπους αλλαγών για να γίνουν πιο ώριμες ψηφιακά. Οι ψηφιακά ώριμες εταιρείες εμφανίζουν ορισμένες ομοιότητες που δεν έχουν καμία σχέση με την τεχνολογία. Στις ψηφιακά ώριμες εταιρείες οι εργαζόμενοι από διάφορα τμήματα, εργάζονται σε διαφορετικές ομάδες χωρίς διαχωριστικές γραμμές και έχουν ένα ξεχωριστό σύνολο πολιτιστικών χαρακτηριστικών. Αυτός είναι ο πιο σημαντικός λόγος, για τον οποίο εργαζόμενοι όλων των ηλικιών επιθυμούν να εργαστούν για ψηφιακά ώριμες εταιρείες. Όλες οι εταιρείες μπορούν να αναπτύξουν αυτά τα χαρακτηριστικά.

Είναι όμως και «άσχημα νέα», με την έννοια ότι σχεδόν όλες οι εταιρείες θεωρούν ότι αυτοί οι τύποι αλλαγών είναι δύσκολο να επιτευχθούν στην εταιρική κουλτούρα, στους ανθρώπους και στη δομή των εταιρειών. Οι εταιρείες συνήθως αλλάζουν με πολύ πιο αργούς ρυθμούς απ’ ό,τι η τεχνολογία, και αυτές οι αλλαγές δεν θα συμβούν χωρίς μεγάλη προσπάθεια, από τους διευθυντές μέχρι τη βάση. Επιπλέον, οι εταιρείες με την πάροδο του χρόνου, τείνουν να γίνονται πιο στατικές, οπότε η απαραίτητη προσαρμοστικότητα που χρειάζεται απ’ όλους για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, είναι ένα δύσκολο εγχείρημα και απαιτεί πολλή προσπάθεια και ζήλο.

Γιατί έχει σημασία η διαφοροποίηση των όρων;

Εάν κάποιος σκεφτεί ότι ο «ψηφιακός μετασχηματισμός» κάποτε αναφερόταν στην «ψηφιοποίηση» και ακόμη παλαιότερα ονομαζόταν «μηχανογράφηση», η ονοματολογία έχει σημασία όταν συζητάμε για φαινόμενα όπου η ορολογία αλλάζει τόσο γρήγορα όσο και η τεχνολογία. Εάν οι διευθυντές των επιχειρήσεων πιστεύουν ότι μπορούν να ψηφιοποιήσουν μια επιχείρηση, ή να ψηφιοποιήσουν αρκετές διαδικασίες για να μετατρέψουν μια εταιρεία σε ψηφιακή, παρανοούν τους όρους και χάνουν ευκαιρίες για εξέλιξη. Επίσης, δεν αναπτύσσουν εγκαίρως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των καταναλωτών και των εργαζομένων, οπότε στο τέλος της ημέρας δεν γίνονται ευέλικτες και ψηφιακές επιχειρήσεις.

Τελικά, ψηφιακός μετασχηματισμός με επιτυχία

Όλες αυτές οι προσπάθειες που κάνουν οι εταιρείες για να ψηφιοποιηθούν, να γίνουν ψηφιακές και να μεταφερθούν στον ψηφιακό κόσμο, είναι τολμηρές και επικίνδυνες επεμβάσεις και εάν δεν γίνονται με την εποπτεία ειδικών, όπως και οι κάθε άλλου είδους επεμβάσεις, θα δημιουργηθούν προβλήματα μεγαλύτερα του αρχικού προβλήματος που προσπαθούν να διορθώσουν. Επειδή οι απαιτήσεις διαχείρισης και διοίκησης μιας εταιρείας είναι διαφορετικές για την ψηφιοποίησή της και διαφορετικές εάν ο σκοπός είναι να την οδηγήσουμε να γίνει μια ψηφιακή εταιρεία, είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ποιος είναι υπεύθυνος για ποιο πράγμα, σε όλη την εταιρεία και κατόπιν να αρχίσει η υλοποίηση της ψηφιακής μεταρρύθμισης και της συστημικής αλλαγής.

Η εναλλακτική λύση για μια εταιρεία που θέλει να προσπαθήσει να πετύχει σε μια ψηφιακή οικονομία, είναι να μην προσπαθήσει να γίνει ψηφιακή, αλλά να συνεχίσει με μια προ-ψηφιακή πρόταση αξίας να ικανοποιήσει τους πελάτες και αγοραστές της ψηφιακής εποχής. Αυτή όμως, θα μπορούσε να είναι η πιο επικίνδυνη εναλλακτική λύση.

Για να γίνουν ψηφιακές και να επιδιώξουν ένα ψηφιακό όραμα, οι εταιρείες πρέπει να καθορίσουν τις ψηφιακές προσφορές και λύσεις που προσφέρουν στους πελάτες τους. Οι ψηφιακές προσφορές είναι οι συγκεκριμένες λύσεις που προσφέρουν αξία στους πελάτες, με βάση την πρόταση ψηφιακής αξίας της εταιρείας.

Ο δρόμος μιας εταιρείας για να γίνει ψηφιακή, συνεπάγεται επανεξέταση της αξίας της εταιρείας σαν σύνολο, όχι μόνο των λειτουργιών της. Μια ψηφιακή εταιρεία καινοτομεί για να προσφέρει βελτιωμένα προϊόντα, υπηρεσίες και αφοσίωση των πελατών. Ο δρόμος προς την ψηφιοποίηση είναι συναρπαστικός, αλλά και λίγο ανησυχητικός, διότι είναι κάτι το καινούργιο και δεν υπάρχουν πολλές προηγούμενες ιστορίες επιτυχίας για να τις χρησιμοποιήσουμε ως παράδειγμα. Γι αυτό οι εταιρείες πρέπει να πειραματίζονται συνεχώς και με μικρά κόστη, μέχρις ότου να βρουν τι θα δουλέψει γι αυτές και πώς θα βρουν το δρόμο τους, για να εξελιχθούν σε ψηφιακή εταιρεία και να ικανοποιήσουν τον πελάτη της ψηφιακής εποχής.

Τα οφέλη από μια επιτυχημένη πορεία μιας εταιρείας στο να γίνει ψηφιακή, περιλαμβάνουν την αύξηση των εσόδων και των περιθωρίων κέρδους, την αδιάλειπτη αφοσίωση των πελατών και την ικανότητα προσέλκυσης κορυφαίων ταλέντων και κατά συνέπεια όλων αυτών, την κερδοφόρα ανάπτυξη.

Οι επιτυχημένες εταιρείες στην ψηφιακή οικονομία θα είναι ψηφιακές για να παρέχουν συγκεκριμένη αξία στους πελάτες τους και ψηφιοποιημένες για να έχουν ανάπτυξη, αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα. Παρόλο που ακόμη, πάρα πολλές εταιρείες εξακολουθούν να αγωνίζονται να ψηφιοποιηθούν, οι περισσότερες πλέον γνωρίζουν το τι είναι ψηφιοποίηση, τι σημαίνει και πώς να το κάνουν. Είναι απλώς δύσκολο να το κάνουν καλά. Σε αντίθεση, το πώς να γίνεις και να είσαι μια ψηφιακή εταιρεία, δεν είναι τόσο καλά αντιληπτό και είναι πολύ δύσκολα υλοποιήσιμο. Θα χρειαστεί χρόνος για να μπορέσουν οι εταιρείες να προσαρμοσθούν στην ψηφιακή εποχή και να δημιουργήσουν μια πρόταση αξίας που θα δίνει λύσεις και θα έχει αξία για τους πελάτες τους, ενώ ταυτόχρονα θα τους αποδίδει και κέρδος. Επίσης, επειδή οι απαιτήσεις διαχείρισης και διοίκησης μιας εταιρείας είναι διαφορετικές για την ψηφιοποίηση της και διαφορετικές στο να την κάνεις να γίνει μια εταιρεία ψηφιακή , είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ποιος είναι υπεύθυνος για ποιο σε όλη την ιεραρχία της εταιρείας. Τελικά, οι εταιρείες και οι μάνατζερς πρέπει να επενδύουν συνεχώς στις ψηφιακές τεχνολογίες για να μπορέσουν να ψηφιοποιηθούν, να γίνουν ψηφιακές εταιρίες και να μάθουν να αναπτύσσονται και να μετασχηματίζονται με γνώμονα τη συνεχή αλλαγή και τις νέες τεχνολογίες. Εν ολίγοις, ο ψηφιακός σας μετασχηματισμός θα είναι ένα μακρύ ταξίδι. Είναι σημαντικό να ξεκινήσετε!