Τα Επτά Βήματα του Ψηφιακού Μετασχηματισμού
Βήμα.1 Ψηφιακή Εταιρική Ηγεσία.

Η ηγεσία είναι το σημείο εκκίνησης για τα πάντα.

Βήμα.2 Ψηφιακή Εταιρική Κουλτούρα

Η εταιρική κουλτούρα έχει άμεσο αντίκτυπο στην απόδοση.

Βήμα.3 Ψηφιακές Εταιρικές  Δεξιότητες

Οι δεξιότητες είναι αυτό που χρειάζεστε για να μετατρέψετε τη στρατηγική σε αποτελέσματα.

Βήμα.4 Μοντέλο Διπλού Μετασχηματισμού

Παρελθών, Παρών, Μέλλων

Βήμα.5 Ψηφιακό Επιχειρηματικό Μοντέλο

Ανακαλύψτε και σχεδιάστε το νέο ψηφιακό επιχειρηματικό σας μοντέλο

Βήμα.6 Συγκριτικό Ψηφιακό Πλεονέκτημα

Παράγοντες που επιτρέπουν μια εταιρεία να παράγει πιο προσιτά ή υψηλότερης ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες από τους ανταγωνιστές της.

Βήμα.7 Στρατηγικές για Ψηφιακή Ανάπτυξη

Η Στρατηγική είναι ένας σχεδιασμός από τακτικές και διαδικασίες που χρησιμοποιεί κάθε επιχείρηση  για την επίτευξη των στόχων της.