Μι πολύ σημαντική έρευνα από το MIT Center for Information Systems Research (CISR).