Ένα πολύ καλό βιβλιο με θε τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ψηφιακή στρατηγική