Παρακολουθήστε ένα video από το Research Center του M.I.T. και την Jeanne Ross για τη δημιουργία της στρατηγικής του ψηφιακού μετασχηματισμού της εταιρείας σας.