Γνωρίζετε Ποιο είναι το Ψηφιακό σας Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα;

Το ερώτημα που πρέπει να θέσουν άμεσα οι διευθυντές των εταιρειών είναι εάν η έννοια του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος είναι ξεπερασμένη, σε αυτήν την ψηφιακή εποχή, όπου οι ψηφιακές τεχνολογίες κυριαρχούν και δίνουν το δικαίωμα στις εταιρείες να καινοτομήσουν με μεθόδους χαμηλού κόστους. Η απάντηση είναι ότι, δεν μπορεί να παρατηρηθεί παντού ότι η ύπαρξη του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος δεν υπάρχει πια, αλλά ότι το συγκεκριμένο φαινόμενο παρατηρείται σε όλο και περισσότερους τομείς της οικονομίας. Αυτή τη στιγμή οι αναταραχές, εξαιτίας των συνεχώς εμφανιζόμενων νέων ψηφιακών τεχνολογιών, δεν είναι προβλέψιμες ούτε ως προς τον χρόνο που θα έρθουν, αλλά ούτε και ως προς το είδος τους. Για τον λόγο αυτόν, το ανταγωνιστικό περιβάλλον των εταιρειών βρίσκεται σε διαρκή κίνηση.

Γιατί όμως συμβαίνουν όλα αυτά; Διότι πολλά από τα εμπόδια εισόδου που κάποτε προστάτευαν εταιρείες και βιομηχανίες έχουν πέσει. Ο πιο προφανής λόγος είναι η παγκοσμιοποίηση και οι ψηφιακές τεχνολογίες. Ο ανταγωνισμός σας δεν είναι πλέον η εταιρεία που βρίσκεται στο απέναντι βιομηχανικό πάρκο από εσάς, αλλά, είναι εταιρείες από  οπουδήποτε στον κόσμο. Επίσης, έχουμε δει την πτώση των περιορισμών σε πολλούς κλάδους και επίσης έχουμε δει την άνοδο της ψηφιοποίησης, η οποία έχει δημιουργήσει μαζί με όλα τα άλλα, απίστευτα γρήγορες επενδυτικές κινήσεις παγκοσμίως, σπάζοντας τα σύνορα κρατών και βιομηχανικών κλάδων. Και πού είμαστε ακόμη!. Έτσι, η παγκοσμιοποίηση και οι ψηφιακές τεχνολογίες κατάφεραν να ελέγξουν, ή ακόμη και να καταστήσουν ξεπερασμένα, ορισμένα εμπόδια εισόδου σε πολλούς κλάδους, κάνοντας τις ευκαιρίες εισόδου σε αυτούς τους κλάδους πιο ελκυστικές, πιο ορατές και πιο προσβάσιμες σε περισσότερους παίκτες από όλον τον επιχειρηματικό κόσμο. Έτσι λοιπόν, το πιο κρίσιμο στάδιο της εξερεύνησης για οποιαδήποτε ομάδα διοίκησης είναι, το πώς να προσδιορίσει εάν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της εταιρείας της μειώνονται και υποβαθμίζονται με τον χρόνο και τελικά εξαφανίζονται.

Οι διευθυντές των εταιρειών χρειάζονται μια διαδικασία που να τους επιτρέπει να απομακρυνθούν από την καθημερινή δουλειά και να κάνουν τις σωστές ερωτήσεις και αναλύσεις μαζί με την ομάδα τους . Πολλές εταιρείες δεν έχουν αυτό το επίπεδο αυστηρότητας και κουλτούρας. Πρέπει όμως οι διευθυντές να αναζητήσουν προειδοποιητικά σημάδια, όπως:

  • Εάν επενδύουν σε ένα εγχείρημα χωρίς να έχουν τις σωστές αποδόσεις.
  • Εάν εισέρχονται στον κλάδο τους νέοι ανταγωνιστές, προερχόμενοι από διαφορετικές βιομηχανίες και κλάδους.
  • Εάν έχουν νέους ανταγωνιστές που αναδύονται από απροσδόκητα μέρη ή επιχειρήσεις στον χώρο τους.
  • Εάν από άλλους κλάδους αρχίζουν να δείχνουν ενδιαφέρον για αυτό που κάνει η εταιρεία τους.
  • Εάν υπάρχουν παραδοσιακά εμπόδια εισόδου στον κλάδο, που υποβαθμίζονται και χάνονται.
  • Εάν υπάρχουν φθηνότερα υποκατάστατα για τα προϊόντα τους, που εισβάλλουν στην αγορά.

Όλα αυτά τα φαινόμενα είναι αρκετά ισχυροί δείκτες ότι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μιας εταιρείας αρχίζει να εξασθενεί.

Η αποδυνάμωση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος δίνει μια νέα δυναμική στον επιχειρηματικό κόσμο. Παρόλα αυτά, οι διευθυντές, αν θέλουν να ανταγωνιστούν στο σημερινό περίπλοκο ψηφιακό επιχειρηματικό περιβάλλον, που βασίζεται στον καταναλωτή και στην ικανοποίηση τον ψηφιακών του συνηθειών, πρέπει να εντοπίσουν πού βρίσκεται το ψηφιακό πλεονέκτημα της εταιρείας τους, ανεξάρτητα από το πόσον καιρό αυτό θα διαρκέσει.

Στον ψηφιακό κόσμο το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των εταιρειών προέρχεται από τους ακόλουθους τρεις πόρους, ή από έναν συνδυασμό και των τριών:

  1. Από τα προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρεία στους υπάρχοντες και υποψήφιους πελάτες της.
  2. Από την εμπειρία που αποκομίζει ο πελάτης από την επαφή του και τη συνεργασία του με την εταιρεία και τα προϊόντα της. Επίσης, από τη χρησιμότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών της, αλλά και από τον τρόπο που αυτά παρουσιάζονται μέσα από όλα τα διαφορετικά κανάλια, και ειδικότερα από τα κανάλια που προτιμούν περισσότερο οι πελάτες της εταιρείας.
  3. Από τα διάφορα συστήματα και διαδικασίες που χρησιμοποιεί η εταιρεία. Αυτό σημαίνει τον τρόπο με τον οποίο οι τελικές προσφορές των προϊόντων και υπηρεσιών παραδίδονται και παρουσιάζονται στους πελάτες, μέσω ενός συνόλου εσωτερικών διαδικασιών, τεχνολογιών, και δεδομένων και από τις διάφορες εξωτερικές υπηρεσίες και δίκτυα συνεργατών που χρησιμοποιεί η εταιρεία.

Γιώργος Λαμπανάρης