Εξερευνήστε και επανασχεδιάστε το επιχειρηματικό σας μοντέλο

Οι ηγετικές ομάδες των εταιρειών πρέπει να βρουν το θάρρος να αναταράξουν τις εταιρείες τους και τα υπάρχοντα επιχειρηματικά τους μοντέλα, να προσαρμοστούν στις νέες τεχνολογίες και ενώ τις μαθαίνουν και τις χρησιμοποιούν, θα πρέπει να αρχίσουν να αναπτύσσουν το νέο επιχειρηματικό τους μοντέλο που ταιριάζει στη σημερινή ψηφιακή εποχή. Με αυτόν το τρόπο θα μπορέσουν να δημιουργήσουν και να αντλήσουν αξία, με νέους τρόπους και από καινούργιες αγορές.

Ένα επιχειρηματικό μοντέλο είναι μια αναπαράσταση του τρόπου με τον οποίο μια επιχείρηση δημιουργεί και προσφέρει αξία για τον πελάτη, ενώ αποτυπώνει επίσης αξία για τον εαυτό της, κάνοντάς το με τρόπο που είναι σεβαστός από όλους. Οι διευθυντές πρέπει να έχουν κατανοήσει επαρκώς το υπάρχον επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας τους, όταν επιδιώκουν νέα ανάπτυξη. Θα πρέπει να γνωρίζουν και να είναι σίγουροι εάν πρέπει να χρησιμοποιούν τη βασική τους επιχείρηση και τα καθιερωμένα μοντέλα, για να κερδίσουν τις νέες ευκαιρίες στην αγορά ή εάν χρειάζονται νέο επιχειρηματικό μοντέλο για να κερδίσουν την ευκαιρία.

Κάθε επιχειρηματικό μοντέλο αποτελείτε βασικά από τέσσερά μέρη:

  1. Βασικοί πόροι
  2. Βασικές διαδικασίες
  3. Πρόταση αξίας
  4. Φόρμουλα κερδοφορίας

Το Πλαίσιο του Επιχειρηματικού Μοντέλου

Πλαίσιο Επιχειρηματικού Μοντέλου
1.     Βασικοί Πόροι

Οι βασικοί πόροι είναι οι μοναδικοί άνθρωποι, η τεχνολογία, τα προϊόντα, οι εγκαταστάσεις, ο εξοπλισμός, η χρηματοδότηση και η επωνυμία που απαιτούνται για την παράδοση της πρότασης αξίας της εταιρείας στους πελάτες. Βασικοί πόροι είναι τα μέσα με τα οποία μια εταιρεία παραδίδει την πρόταση αξίας στους πελάτες της με βιώσιμο, επαναλαμβανόμενο και διαχειρίσιμο τρόπο.

2.     Βασικές Διαδικασίες

Οι βασικές διαδικασίες είναι οι επαναλαμβανόμενες και κρίσιμες εργασίες όπως η παραγωγή, οι πωλήσεις, η εξυπηρέτηση πελατών, η εκπαίδευση, ο προϋπολογισμός και ο προγραμματισμός, που πρέπει να υλοποιούνται σωστά και με συνέπεια. Όπως και με τους πόρους, ο αριθμός των διαδικασιών που εφαρμόζει μια εταιρεία μπορεί να είναι τεράστιος.

3.     Πρόταση Αξίας

Μια πρόταση αξίας βοηθά τους πελάτες αποτελεσματικά, αξιόπιστα, άνετα και οικονομικά, να λύσουν ένα σημαντικό πρόβλημα σε μια δεδομένη τιμή. Μια εστιασμένη, μοναδική και καλά ανεπτυγμένη πρόταση αξίας αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο όλων των επιχειρηματικών μοντέλων. Μια αξιόλογη πρόταση αξίας προσδιορίζει ένα σημαντικό πρόβλημα του πελάτη και στη συνέχεια προτείνει ένα εστιασμένο προϊόν ή υπηρεσία που λύνει το πρόβλημα στη σωστή τιμή.

4.     Φόρμουλα Κερδοφορίας

Μια φόρμουλα κερδοφορίας  είναι η διαδικασία που καθορίζει πώς μια εταιρεία θα δημιουργήσει αξία για την ίδια και τους μετόχους της. Η φόρμουλα καθορίζει τα περιουσιακά στοιχεία και τη δομή του σταθερού κόστους, τα περιθώρια και τους όγκους που απαιτούνται για να επιτύχει μια εταιρεία την κερδοφορία.

 

Ο κύριος λόγος για τον οποίο οι περισσότερες εταιρείες αποτυγχάνουν στη δημιουργία νέων επιχειρηματικών μοντέλων είναι ότι φοβούνται να ενεργήσουν χωρίς να έχουν σαφές κίνητρο για να το πράξουν. Στελεχωμένες με άτομα εκπαιδευμένα να λειτουργούν σύμφωνα με τα καθορισμένα πρότυπα της εταιρείας και της βιομηχανίας τους, αυτές οι εταιρείες αποφεύγουν κινήσεις που δεν έχουν άμεσο νόημα στο πλαίσιο των τρεχουσών δραστηριοτήτων τους.

Περιστασιακά, ένας οραματιστής ηγέτης, όπως ο Jeff Bezos ή ο Steve Jobs, κατανοούν διαισθητικά τι χρειάζεται για να καινοτομήσουν και να αναπτύξουν ένα υπάρχον επιχειρηματικό μοντέλο, ή να δημιουργήσουν ένα εντελώς νέο. Εμείς οι υπόλοιποι χρειαζόμαστε ένα σαφές πλαίσιο, όπως το παραπάνω και μια διαχειρίσιμη διαδικασία, για τη μείωση της αβεβαιότητας και του κινδύνου μετάβασης σε άγνωστες αγορές.

Πότε Χρειάζεστε ένα Νέο Επιχειρηματικό Μοντέλο;

Φανταστείτε ότι είστε οδηγός αγώνων μοτοσικλέτας Grand Prix και έχετε μια πολύ εξελιγμένη και επιτυχημένη μηχανή. Έχετε πολλές νίκες και πρωταθλήματα με αυτό το τέλειο μηχάνημα, αλλά τώρα θέλετε να αγωνιστείτε σε έναν αγώνα ανωμάλου δρόμου. Αφού μπείτε στον αγώνα,  αυτόματα συνειδητοποιείτε ότι η τέλεια μηχανή σας για αγώνες grand prix δεν μπορεί να σας πάει πουθενά στους ανηφορικούς δρόμους. Αμέσως συνειδητοποιείτε ότι η εμπειρία σας, η τέλεια μοτοσικλέτα και όλη η τέλεια ομάδα σας είναι άχρηστη, επειδή η μοτοσικλέτα σας είναι η λάθος για moto cross αγώνες.

Έτσι, είναι και με τα επιχειρηματικά μοντέλα. Για να ανταγωνιστείτε και να κερδίσετε έναν διαφορετικό τύπο αγώνα και να ικανοποιήσετε κερδοφόρα το πρόβλημα ενός νέου πελάτη με μια νέα πρόταση αξίας, εσείς και η εταιρεία σας χρειάζεστε μια διαφορετική επιχειρηματική πλατφόρμα. Πρέπει να ανακαλύψετε εκ νέου το επιχειρηματικό σας μοντέλο, αλλάζοντας και τα τέσσερα στοιχεία και επαναπροσδιορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν.

Δεν απαιτούν όλες οι νέες προτάσεις αξίας νέα επιχειρηματικά μοντέλα. Μερικές επιχειρήσεις μπορούν να αναπτύξουν αποτελέσματα σε νέες αγορές, εκμεταλλευόμενες τις δυνάμεις του βασικού τους μοντέλου. Λοιπόν, πώς ξέρετε εάν όντως χρειάζεστε ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο; Χρειάζεστε ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο όταν, για να εκπληρώσετε τη νέα πρόταση αξίας για τους πελάτες σας, διαπιστώνετε ότι πρέπει να κάνετε οποιοδήποτε από τα παρακάτω βήματα:

  1. Να αλλάξτε τον τρέχοντα τύπο κέρδους για την εταιρεία σας .
  2. Να αναπτύξτε ένα νέο είδος βασικών πόρων και διαδικασιών.
  3. Να δημιουργήσετε θεμελιωδώς διαφορετικές μετρήσεις, δείκτες και κανόνες για τη λειτουργία της επιχείρησής σας.

Όταν υπάρχει μία ή περισσότερες από τις παραπάνω συνθήκες, η νέα ευκαιρία για ανάπτυξη βρίσκεται σε ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο και αυτή είναι η ώρα που πρέπει να αλλάξετε και να επαναπροσδιορίσετε το υπάρχον επιχειρηματικό μοντέλο σας.

Αργά η γρήγορα, όλες οι εταιρείες θα χρειαστεί να αλλάξουν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα για να μπορέσουν να υπάρχουν στην ψηφιακή εποχή και να ικανοποιήσουν τα θέλω και τις ανάγκες των ψηφιακών τους πελατών. Λάβετε επίσης υπόψη ότι η ανακατασκευή επιχειρηματικών μοντέλων είναι μια επαναλαμβανόμενη διαδικασία.

Οι διευθυντές πρέπει να αντιληφθούν ότι δημιουργούν τo νέο ψηφιακό επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας τους και δεν επεκτείνουν το τρέχον. Εδώ, με αυτές τις δραστηριότητες της αλλαγής μοντέλου, οι εταιρείες αναζητούν νέες ευκαιρίες στην ψηφιακή εποχή. Αυτό το δύσκολο βήμα απαιτεί από εσάς να κοιτάξετε την αγορά και τους πελάτες σας με έναν νέο τρόπο.

Τίποτα δεν είναι πιο φυσικό από το να υποστηρίζουμε το υπάρχον επιχειρηματικό μοντέλο. Τίποτα δεν είναι πιο δύσκολο από το να σταματήσουμε να επιχειρούμε με τον τρόπο που κάναμε όλα αυτά τα χρόνια, όμως οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες αλλάζουν το επιχειρείν πολύ γρήγορα και για πάντα .

Σχεδιάζοντας Ένα Νέο Επιχειρηματικό Μοντέλο

Με την πάροδο του χρόνου, μια επιτυχημένη εταιρεία γίνεται πολύ καλή στην ανάπτυξη των βασικών της δραστηριοτήτων. Εξασφαλίζει πόρους, βελτιώνει τα υπάρχοντα προϊόντα και δημιουργεί νέα, επεκτείνει τις αγορές και αυξάνει την αποτελεσματικότητα βελτιώνοντας τις διαδικασίες. Συνεχίζει επίσης να αναπτύσσει και να βελτιώνει τους βασικούς επιχειρηματικούς κανόνες και τις μετρήσεις που διασφαλίζουν την ορθή εκτέλεση των διαδικασιών, θεσπίζει κανόνες και ασκεί έλεγχο εντός του οργανισμού. Όλα αυτά συμβαίνουν προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη απόδοση στις επενδύσεις της.

Αλλά, τι συμβαίνει όταν προκύπτει μια ευκαιρία εκτός των βασικών στόχων μιας εταιρείας, μια ευκαιρία να εξυπηρετήσετε έναν νέο πελάτη, ή έναν υπάρχοντα πελάτη με νέο τρόπο και το μοντέλο κέρδους σας δεν λειτουργεί; Τι συμβαίνει όταν προκύπτει μια ευκαιρία να δημιουργήσετε μια εντελώς νέα αγορά, ή να μεταμορφώσετε σημαντικά μια υπάρχουσα, αλλά οι πόροι σας δεν είναι οι κατάλληλοι; Όταν προκύπτουν ευκαιρίες με τέτοιες πολυπλοκότητες, η κατάσταση σας δείχνει ότι πρέπει να μεταβείτε σε έναν νέο επιχειρηματικό χώρο, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να επανασχεδιάσετε το επιχειρηματικό σας μοντέλο. Το νέο επιχειρηματικό μοντέλο σημαίνει νέες δραστηριότητες, που βρίσκονται εκτός του συνήθους τρόπου εργασίας μιας εταιρείας και αυτό παρουσιάζει μια σειρά από μοναδικές και μπερδεμένες προκλήσεις στην κουλτούρα της εταιρείας. Εδώ είναι η περίπτωση όπου οι υποθέσεις και οι προβλέψεις είναι υψηλές, ενώ η γνώση είναι χαμηλή, κάτι που είναι το αντίθετο από αυτό που συμβαίνει μέχρι τώρα στην εταιρεία. Εδώ, έρχεται η εμπειρία της εταιρείας να ασκεί και να εξερευνά πειραματισμούς και νέες ιδέες για μετασχηματισμό, και είναι αυτό που στο τέλος σώζει την παρτίδα. Η επιτυχία μπορεί να φέρει μια ανάπτυξη μετασχηματισμού, που είναι το ζητούμενο της εποχής μας και στις περισσότερες περιπτώσεις είναι μονόδρομος για κάθε εταιρεία.

Γιώργος Λαμπανάρης