Το μυστικό της επιτυχίας της πλατφόρμας

 

Όλα όσα γίνονται τώρα στον επιχειρηματικό κόσμο παγκοσμίως, δηλ. οι αλλαγές των επιχειρηματικών μοντέλων, η ανάπτυξη πολλών νεοσύστατων εταιρειών και η αποτυχία ή ο επιτυχής ψηφιακός μετασχηματισμός πολλών παραδοσιακών εταιρειών , όλα γίνονται επειδή έχουν έρθει όλες αυτές οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες.

Πιο συγκριμένα, δύο είναι τα στοιχεία που κάνουν το επιχειρηματικό μοντέλο της πλατφόρμας μοναδικό και πολύ επιτυχημένο επιχειρηματικό μοντέλο για την ψηφιακή εποχή. Το ένα από αυτά είναι γενικό και το δεύτερο πιο συγκεκριμένο. Τα δύο στοιχεία είναι α) το Διαδίκτυο και  οι σχετικές τεχνολογίες, β) η επίδραση που έχει η διαδικτυακή κοινότητα στα μέλη της.

α) Το Διαδίκτυο και  οι σχετικές τεχνολογίες

Οπουδήποτε και αν κοιτάζουμε σήμερα, τα επιχειρηματικά μοντέλα της πλατφόρμας είναι στα νέα. Από τις πιο πολύτιμες νεοσύστατες επιχειρήσεις που διαταράσσουν τις παραδοσιακές αγορές, έως τις παραδοσιακές εταιρείες που με την βοήθεια του μοντέλου της  πλατφόρμας και ορισμένες φορές, με τη βοήθεια και τις συνεργασίες με κάποιες  νεοσύστατες εταιρείες, προσπαθούν να υλοποιήσουν την ψηφιακή μεταφορά τους.

Η ιδέα της πλατφόρμας ως επιχειρηματικό μοντέλο δεν είναι νέο φαινόμενο. Σε τελική ανάλυση, τι είναι η παραδοσιακή υπαίθρια αγορά που βρίσκεται σε χωριά και πόλεις της Αφρικής και της Ευρώπης, αν όχι μια πλατφόρμα στην οποία οι αγρότες και οι βιοτέχνες πωλούν τα προϊόντα τους σε τοπικούς καταναλωτές;

Η κύρια διαφορά μεταξύ αυτών των παραδοσιακών πλατφορμών και των σύγχρονων πλατφορμών είναι, φυσικά, η προσθήκη ψηφιακών τεχνολογιών, οι οποίες επεκτείνουν σε τεράστιο βαθμό την εμβέλεια, την ταχύτητα, την ευκολία και την αποτελεσματικότητα μιας μοντέρνας πλατφόρμας.

β) η επίδραση της διαδικτυακής κοινότητας στα μέλη της

Στη βιομηχανική εποχή του εικοστού αιώνα, δημιουργήθηκαν τεράστια μονοπώλια βασισμένα σε οικονομίες κλίμακας εφοδιασμού. Αυτά οφείλονται στην αποδοτικότητα της παραγωγής, η οποία μειώνει το κόστος ανά μονάδα προϊόντος, καθώς αυξάνονται οι παραγόμενες ποσότητες των προϊόντων. Αυτές οι οικονομίες κλίμακας μπορούν να δώσουν στη μεγαλύτερη εταιρεία ένα πλεονέκτημα κόστους που είναι εξαιρετικά δύσκολο για τους ανταγωνιστές να το ξεπεράσουν.

Στην εποχή του 21ου αιώνα, όπου το διαδίκτυο κυριαρχεί , η επίδραση της διαδικτυακής κοινότητας στα μέλη της , είναι ένα μοναδικό φαινομένων των καιρών και ισάξιο με τη δύναμη  που είχαν τον περασμένο αιώνα οι οικονομίες κλίμακας για διάφορα εργοστάσια και επιχειρήσεις.

Το φαινόμενο της επίδρασης της διαδικτυακής κοινότητας στα μέλη της, έχει γίνει ο πιο σημαντικός παράγοντας διαφοροποίησης για το επιχειρηματικό μοντέλο της πλατφόρμας. Η ανάπτυξη η οποία προέρχεται από την επίδραση που έχει μια διαδικτυακή κοινότητα στα μέλη της, οδηγεί σε επέκταση της αγοράς. Νέοι αγοραστές εισέρχονται στην αγορά, προσελκύονται από τον αυξανόμενο αριθμό των φίλων τους που συμμετέχουν στο δίκτυο και ούτω κάθε εξής. Αν και οι τιμές μειωθούν λόγω των νέων τεχνολογιών, πράγμα που γίνεται συχνά στην ψηφιακή εποχή, τότε το φαινόμενό της επίδρασης λειτουργεί μαζί με τις χαμηλές τιμές και ο συνδυασμός δημιουργεί τεράστια αύξηση της αγοράς.

Τα βήματα για τη σωστή λειτουργία μιας πλατφόρμας

Οποιαδήποτε εταιρεία που θέλει να δημιουργήσει μια πλατφόρμα που να προσκαλεί επιτυχώς τους συμμετέχοντες και να δημιουργεί σημαντική αξία για όλες τις πλευρές, πρέπει να ακολουθήσει  ορισμένα βήματα κατά την προετοιμασία της. Τα βήματα αυτά είναι τα ακόλουθα:

  • Σχεδιασμός της πλατφόρμας

Μια κακώς σχεδιασμένη πλατφόρμα παράγει ελάχιστη ή καθόλου αξία για τους χρήστες και η επίδραση της στην διαδικτυακή κοινότητα είναι χαμηλή ή και καθόλου.

  • Τιμολογιακή πολιτική της πλατφόρμας

Η πολιτική τιμολόγησης είναι μια περίπλοκη κατάσταση για κάθε πλατφόρμα, είναι όμως και ένα κρίσιμο στοιχείο, που μπορεί να καθορίσει την απόλυτη βιωσιμότητα της πλατφόρμας. Όσοι επιθυμούν να ξεκινήσουν μια πλατφόρμα δεν μπορούν να αγνοήσουν αυτό το ζήτημα.

  • Έναρξη της πλατφόρμας

Το δίλημμα που ονομάζεται «πρώτα η κότα ή το αυγό», εξακολουθεί να υπάρχει για κάθε πλατφόρμα και τους προγραμματιστές της κατά την διάρκεια της έναρξης λειτουργίας της. Υπάρχουν διάφορες τακτικές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι δημιουργοί της κάθε πλατφόρμας, για να μπορέσουν να έχουν μια καλή αρχή.

  • Διακυβέρνηση της πλατφόρμας

Οι εταιρείες πρέπει να καθορίσουν τι μπορούν και τι δεν μπορούν να κάνουν οι χρήστες και οι συνεργάτες της πλατφόρμας και στη συνέχεια να αναπτύξουν πολιτικές για την αύξηση της αξίας και την ενίσχυση της ανάπτυξης. Ο στόχος της σωστής διακυβέρνησης είναι η δημιουργία πλούτου και πιο συγκεκριμένα δίκαια κατανεμημένου πλούτου, μεταξύ όλων εκείνων που προσθέτουν αξία στην πλατφόρμα.

  • Διαχείριση της απόδοσης της πλατφόρμας

Οι διαχειριστές της πλατφόρμας πρέπει να γνωρίζουν πώς να μετρήσουν ό,τι πραγματικά έχει σημασία για την πλατφόρμα και για τους συμμετέχοντες και από τις δύο πλευρές. Εδώ, τα παραδοσιακά μέτρα όπως η ταμειακή ροή, η απογραφή αποθεμάτων και μερικά ακόμη όπως αυτά, δεν μετράνε τόσο πολύ όσο στο παραδοσιακό περιβάλλον. Οι μετρήσεις για την απόδοση της πλατφόρμας πρέπει να μετρήσουν το ποσοστό επιτυχίας των αλληλεπιδράσεων και τους παράγοντες που συμβάλλουν σε αυτό.

  • Πολιτική της πλατφόρμας

Οι διευθυντές πρέπει να αποφασίσουν για το πώς θα πρέπει να ρυθμιστεί η πλατφόρμα, να ορίσουν τα θέματα που πρέπει να ρυθμιστούν και τελικά να ορίσουν τα βήματα που θα ακολουθήσουν για τη ρύθμιση αυτών των θεμάτων. Αυτά τα θέματα περιλαμβάνουν την πρόσβαση στην πλατφόρμα, ζητήματα ευθύνης έναντι όλων των πλευρών, δίκαιη τιμολόγηση, προστασία προσωπικών δεδομένων και ασφάλειας, φορολογική πολιτική και εργασιακούς κανονισμούς.

 

Γιώργος Λαμπανάρης