Τα συγκριτικά και ανταγωνιστικά οφέλη που έχουν οι πλατφόρμες

 

Σε σύγκριση με άλλα επιχειρηματικά μοντέλα και ειδικά σε σύγκριση με το παραδοσιακό επιχειρηματικό μοντέλο, το οποίο έχει ως μοναδική βάση ανάπτυξης και εσόδων τη δημιουργία και ανάπτυξη προϊόντων προς πώληση, η πλατφόρμα έχει τις ακόλουθες διαφορές:

  • Χαμηλή επένδυση σε περιουσιακά στοιχεία.

Εάν αναλύσουμε τις πιο επιτυχημένες εταιρείες του σήμερα, θα δούμε ότι σχεδόν καμία από αυτές δεν έχει περιουσιακά στοιχεία του επιπέδου μιας παραδοσιακής εταιρείας. Για παράδειγμα, η Uber, η μεγαλύτερη εταιρεία ταξί, δεν έχει δικά της αυτοκίνητα. Η Alibaba, η μεγαλύτερη εταιρεία λιανικού εμπορίου, δεν έχει εμπορεύματα. Η Airbnb, η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής φιλοξενίας, δεν έχει δικές της κτηριακές εγκαταστάσεις. Όλα αυτά συμβαίνουν, επειδή το επιχειρηματικό μοντέλο της πλατφόρμας επιτρέπει στις δύο ή περισσότερες πλευρές, αυτές μόνες τους να δημιουργούν την αξία που δίνει η μια πλευρά στην άλλη, και γι’ αυτόν τον λόγο η ίδια η πλατφόρμα δεν χρειάζεται περιουσιακά στοιχεία. Επίσης, αυτό το επιχειρηματικό μοντέλο χρειάζεται πολύ λίγους εργαζόμενους για τις πωλήσεις που κάνει, σε σχέση με ένα παραδοσιακό μοντέλο με τα ίδια έσοδα. Κατά συνέπεια, μετά από όλα αυτά, έχει χαμηλές λειτουργικές δαπάνες.

  • Γρήγορη ανάπτυξη.

Το επιχειρηματικό μοντέλο της πλατφόρμας μπορεί να αναπτυχθεί πολύ γρήγορα. Τα χαμηλά λειτουργικά και σταθερά κόστη της, σε συνδυασμό με τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες που χρησιμοποιεί, κάνουν εφικτή τη γρήγορη ανάπτυξη για το συγκριμένο μοντέλο. Ένας από τους λόγους για τους οποίους η ανάπτυξη μπορεί να είναι ταχύτερη στο Airbnb  από ό,τι σε μια παραδοσιακή ξενοδοχειακή επιχείρηση, είναι ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα της Airbnb  οφείλεται στο ότι η ανάπτυξη της πλατφόρμας δεν χρειάζεται να εξασφαλίσει κεφάλαια και να διαχειρίζεται τα περιουσιακά κτηριακά στοιχεία της εταιρείας. Έτσι, στο τέλος της ημέρας, τα ξενοδοχεία που έχουν σταθερά κόστη όπως και πολλές άλλες παραδοσιακές επιχειρήσεις, πρέπει να καλύπτουν αυτά τα σταθερά κόστη και να ανταγωνίζονται μια εταιρεία που δεν έχει σταθερά κόστη.

  • Άμεση ανατροφοδότηση πληροφοριών από τους πελάτες με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων.

Πλατφόρμες κάθε είδους βασίζονται για την  ανάπτυξη της επιχείρησής τους στα σχόλια που λαμβάνουν από τους πελάτες τους σε πραγματικό χρόνο. Το Aibnb και το Youtube χρησιμοποιούν τα σχόλια και την αξιολόγηση των πελατών για να αποφασίσουν για νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Από την άλλη πλευρά, τα παραδοσιακά επιχειρηματικά μοντέλα βασίζονται σε διευθυντές και προϊσταμένους, οι οποίοι θα πρέπει να αποφασίσουν για την επόμενη κίνηση προϊόντων και υπηρεσιών που θα προσφέρουν στους πελάτες τους, ή θα αποσύρουν από την αγορά.

Το επιχειρηματικό μοντέλο της πλατφόρμας, με τις πληροφορίες που λαμβάνει σε πραγματικό χρόνο από τους πελάτες και με την χρήση νέων ψηφιακών τεχνολογιών, μπορεί και ξεπερνά σε απόδοση, ανά πάσα στιγμή, το παραδοσιακό μοντέλο που χρησιμοποιεί τους διευθυντάς και προϊσταμένους για την λήψη πληροφοριών και για την ανάλυση δεδομένων.

  • Ο νικητής τα παίρνει όλα.

Μόλις μια πλατφόρμα καθιερωθεί ευρέως στην κατηγορία της, η έστω και πρόσφατη ιστορία που έχει το συγκριμένο μοντέλο στην αγορά, δείχνει ότι είναι πολύ δύσκολο να ξεκινήσει ένας άμεσος ανταγωνιστής με παρόμοιες υπηρεσίες και να μπορέσει να πάρει από την ήδη υπάρχουσα πλατφόρμα ένα αξιόλογο μερίδιο της αγοράς της. Ο λόγος είναι επειδή η συγκεκριμένη πλατφόρμα έχει ήδη πελάτες και ακόλουθους και οι πελάτες προτιμούν να παραμένουν σε πλατφόρμες με ευρεία αποδοχή και πολλούς άλλους χρήστες. Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται επίδραση τις διαδικτυακής κοινότητας  / network effect, και δείχνει την επίδραση που έχει η κοινότητα στην απόφαση και τη συμπεριφορά των ανθρώπων που ανήκουν σ’ αυτήν. Για παράδειγμα, θα ήταν πολύ δύσκολο για έναν άμεσο ανταγωνιστή  του YouTube, να κερδίσει μερίδιο από την αγοράς του.

  • Μεγάλη αποδοτικότητα των πόρων.

Ένα από τα μεγάλα οφέλη του επιχειρηματικού μοντέλου της πλατφόρμας είναι ότι επιτρέπει την αποτελεσματική χρήση διάφορων επιχειρηματικών πόρων όπως η εργασία, οι δεξιότητες και τα περιουσιακά στοιχεία μιας εταιρείας που διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά.

Σκεφτείτε πώς λειτουργεί ο κλάδος των ξενοδοχείων. Η ανάπτυξη απαιτεί από ξενοδοχεία όπως τα Hilton ή τα Holliday Inn να προσθέσουν επιπλέον δωμάτια για πώληση σε νέους και υπάρχοντες πελάτες. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουν εξαιρετικές λειτουργίες για κρατήσεις και πληρωμές. Επίσης, πρέπει να έχουν τμήματα που ψάχνουν συνεχώς για νέα ακίνητα προκειμένου να χτίσουν νέα ξενοδοχεία για να ικανοποιήσουν την ανάπτυξη και τους νέους πελάτες. Από την άλλη πλευρά, ο ανταγωνιστής τους, η Airbnb δεν διαθέτει δωμάτια, έχει δημιουργήσει και διατηρεί μόνο την πλατφόρμα που επιτρέπει στους συμμετέχοντες να παρέχουν τα δωμάτια απευθείας στους πελάτες. Σε αντάλλαγμα, η Airbnb χρεώνει 11% για κάθε ενοικίαση που πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας.

Μπορεί να χρειαστούν χρόνια για ένα ξενοδοχείο, για να επιλέξει και να αγοράσει ένα νέο οικόπεδο για να χτίσει και στη συνέχεια για να βρει υπαλλήλους για να εργαστούν για αυτό. Αντιθέτως, η Airbnb μπορεί να αυξήσει τα δωμάτια τόσο γρήγορα, όσο χρόνο παίρνει για τους ιδιοκτήτες με ενοικιαζόμενα δωμάτια να εγγραφούν στην πλατφόρμα. Ως αποτέλεσμα, η Airbnb μπορεί να αναπτυχθεί γρήγορα και με λιγότερα κεφάλαια από έναν παραδοσιακό ξενοδόχο, που θα πάρει χρόνια και θα είναι μια επένδυση με συγκριμένο επενδυτικό κίνδυνο. Τέλος, βλέπουμε ότι οι πλατφόρμες ξεπερνούν τα ξενοδοχεία, επειδή τα ξενοδοχεία πρέπει να καλύπτουν το σταθερό κόστος και στη συνέχεια πρέπει να ανταγωνίζονται με πλατφόρμες όπως η Airbnb που δεν έχουν σταθερό κόστος.

 

Γιώργος Λαμπανάρης