Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τη διαφορά μεταξύ των τριών εννοιών.

 

Σήμερα, οι εταιρείες αντιμετωπίζουν μία νέα και διαφορετική πρόκληση και αυτή είναι, το να γίνουν ψηφιακές εταιρίες. Το να γίνει μια εταιρεία ψηφιακή είναι μια εντελώς διαφορετική διαδικασία από την ψηφιοποίηση μιας εταιρείας. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση, κάποια μέρα θα γίνει, ή θα προσπαθήσει να γίνει ψηφιακή επιχείρηση. Για να μπορέσει μια εταιρεία να γίνει ψηφιακή και να μπορεί να ολοκληρώσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της έτσι ώστε να μπορέσει να δραστηριοποιείται στον ψηφιακό κόσμο με επιτυχία, πρώτα από όλα πρέπει να ψηφιοποιηθεί.

Άρα, πρώτο βήμα και απαραίτητη προϋπόθεση για μια εταιρεία, για να αλλάξει και να μεταφερθεί από τον αναλογικό κόσμο στον ψηφιακό, είναι η ψηφιοποίησή της (digitization). Το δεύτερο βήμα που η εταιρεία πρέπει να κάνει αμέσως, για να συνεχίσει με επιτυχία την πορεία της προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό είναι να γίνει μια ψηφιακή εταιρεία (digitalization). Το τρίτο βήμα είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός της εταιρείας. Αυτός ο μετασχηματισμός είναι εκείνο το μοναδικό στοιχείο που θα επιτρέψει  στην κάθε εταιρεία να δραστηριοποιηθεί στον ψηφιακό επιχειρηματικό κόσμο, ικανοποιώντας τον ψηφιακό πελάτη του σήμερα.

Στη συνέχεια θα αναλύσουμε σε βάθος τις τρεις έννοιες για να τις αντιληφθείτε καλυτέρα , να τις κατανοήσετε και τελικά να τις χρησιμοποιήσετε στην πράξη, κατά τη διάρκεια της προσπάθειας που θα κάνετε να μεταφέρετε την εταιρεία σας στον ψηφιακό κόσμο, αν φυσικά η προσπάθεια αυτή δεν έχει ήδη αρχίσει. Παρακάτω θα βρείτε έναν πίνακα με σύντομο ορισμό των εννοιών και παραδείγματα υλοποίησης. Στη συνέχεια ακολουθεί λεπτομερής ανάλυση.

Ορισμοί των εννοιών και παραδείγματα υλοποίησης

 

Ορισμοί & Παραδείγματα
1.      Ψηφιοποίηση 2.      Ψηφιακή εταιρεία , δηλ. Ψηφιοποιημένη  3.      Ψηφιακός Μετασχηματισμός
H διαδικασία αυτοματοποίησης από τον αναλογικό στον ψηφιακό κόσμο. H χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για την αλλαγή επιχειρηματικών μοντέλων, δημιουργώντας νέα αξία για τους πελάτες και νέα έσοδα για την εταιρεία. Θεμελιώδης αλλαγή στην ηγεσία, την κουλτούρα και τη νοοτροπία, με τον ψηφιακό πυρήνα να επιτρέπει την ταχύτητα στην παροχή νέων προϊόντων και υπηρεσιών που αγαπούν οι πελάτες
Τρόποι εφαρμογής Τρόποι εφαρμογής Τρόποι εφαρμογής
Πχ. Η μετάβαση από χειρόγραφα έγγραφα και φύλα Excel σε μια λύση ERP Πχ. Δημιουργία και προώθηση του ηλεκτρονικού εμπορίου και στη συνέχεια ολοκληρωμένες προσφορές μέσα από αυτό. Πχ. Διάφορες ομάδες εκτελούν πειράματα χαμηλού κόστους  με βάση τα προϊόντα και τον πελάτη.

 

Οι τρεις έννοιες ως έχουν :

 

  • Ψηφιοποίηση: είναι ουσιαστικό. Ορίζεται ως το όχημα με το οποίο μια εταιρεία γίνεται ψηφιακή και μεταφέρεται στον ψηφιακό κόσμο. Εάν όμως, το μόνο πράγμα που θα κάνει μια εταιρεία είναι η ψηφιοποίησή της (δηλαδή η χρήση ψηφιακής τεχνολογίας), τότε ποτέ δεν θα μπορέσει να μεταφερθεί στον ψηφιακό κόσμο και να γίνει ψηφιακή. Η ψηφιοποίηση μιας εταιρείας υλοποιείται από πάνω προς τα κάτω, με αυστηρή επίβλεψη και κατεύθυνση από την γενική διεύθυνση προς τη βάση. Η χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για την ψηφιοποίηση, είναι απλώς μια επέκταση των πρωτοβουλιών βελτίωσης της επιχείρησης, που ξεκίνησαν με τον προγραμματισμό των εταιρικών λειτουργιών (ERP) και τις εφαρμογές διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM). Οι ψηφιακές τεχνολογίες – το Διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT), η ανάλυση δεδομένων (Data analytics), η ρομποτική και η τεχνητή νοημοσύνη (AI), αυξάνουν τις δυνατότητες για τη λειτουργική αριστεία μιας εταιρείας.
  • Ψηφιακός ή Ψηφιακή: είναι επίθετο. Προσδιορίζει μιαν ιδιότητα. Στην προκειμένη περίπτωση προσδιορίζει μιαν επιχείρηση, η οποία δεν είναι αναλογική. Μια ψηφιακή επιχείρηση είναι ένας οργανισμός που χρησιμοποιεί την τεχνολογία ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, τόσο στις εσωτερικές όσο και στις εξωτερικές της δραστηριότητες, προκειμένου να προσφέρει λύσεις και αξία στους πελάτες της. Τελικά, μια ψηφιακή εταιρεία καινοτομεί, για να προσφέρει βελτιωμένα προϊόντα και εξυπηρέτηση σε όλους τους πελάτες της, χρησιμοποιώντας κάθε είδους ψηφιακές τεχνολογίες.
  • Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Καθοδηγείται από ανθρώπους και υποστηρίζεται από την τεχνολογία. Στο πιο θεμελιώδες επίπεδο, ο ψηφιακός μετασχηματισμός αφορά στην ικανότητα της επιχείρησης, των διευθυντών και των εργαζομένων, να προσαρμόζονται στις ταχείες αλλαγές που προκαλούνται από τις συνεχώς εξελισσόμενες ψηφιακές τεχνολογίες.

Εάν κάποιος δεν μπορεί να αντιληφθεί τη διαφορά μεταξύ των τριών, θα βρει αξεπέραστα εμπόδια στην προσπάθειά του να μεταφέρει μια παραδοσιακή εταιρεία στον ψηφιακό κόσμο.

 

Γιώργος Λαμπανάρης