Εξελίξτε το Υπάρχον Επιχειρηματικό σας Μοντέλο και Κάντε το Ψηφιακό.

 

Ενώ οποιαδήποτε τεχνολογία χωρίς βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο, μπορεί να οδηγήσει σε αδιέξοδο τις επιχειρήσεις, οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να οδηγήσουν στη δημιουργία συγκεκριμένων τύπων επιχειρηματικών μοντέλων και με αυτόν τον τρόπο, να δημιουργήσουν αξία για εταιρείες και πελάτες. Λάβετε υπόψη ότι όλες οι ψηφιακές πρωτοβουλίες που κάθε εταιρεία θα προσπαθήσει να εφαρμόσει με τον τρόπο της, για να αναπτύξει τα κατάλληλα ψηφιακά μοντέλα για αυτήν, έχουν δύο διαστάσεις:

  • Την καλύτερη κατανόηση και τη γρήγορη παράδοση, όσων θέλουν οι πελάτες στη σημερινή ψηφιακή εποχή.
  • Το να μπορούν να λειτουργούν σε ένα όλο και περισσότερο συντονισμένο δίκτυο επιχειρήσεων, τεχνολογιών και πελατών που στο τέλος, να μπορούν να δημιουργούν αξία για όλους τους συμμετέχοντες.

Αυτές οι δύο διαστάσεις είναι οι βάσεις για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη οποιουδήποτε από τα ψηφιακά επιχειρηματικά μοντέλα που θα παρουσιάσω σε αυτό το βιβλίο.

Προτού εξετάσουμε ξεχωριστά κάθε ένα από τα επιχειρηματικά μοντέλα, πρέπει να κάνω μια γρήγορη παρατήρηση: πρέπει να ξέρουμε ότι οι εταιρείες που είναι και τα δύο, δηλαδή:  1) πιο κοντά στους πελάτες τους και 2) κερδίζουν τα περισσότερα από τα έσοδά τους από τα οικοσυστήματα, έχουν υψηλότερη απόδοση από τους ανταγωνιστές τους, αλλά η υλοποίηση του μοντέλου του οικοσυστήματος είναι δύσκολο να αναπτυχθεί επειδή ο συνδυασμός των δυνατοτήτων που απαιτούνται για την επιτυχία του είναι πολύ δύσκολος. Οι εταιρείες του μοντέλου οικοσυστήματος πρέπει να αναπτύξουν πλατφόρμες, πρέπει να έχουν εξελιγμένα δεδομένα, να είναι σε θέση να τα χρησιμοποιούν και πρέπει να είναι ειδικές σε πρακτικές καινοτομίας. Λόγω των διαφορετικών τμημάτων που έχουν συνδυαστεί για να αναπτυχθεί και να εξερευνηθεί το συγκεκριμένο μοντέλο, η εταιρεία θα χρειαστεί πολύ εξελιγμένη ψηφιακή διακυβέρνηση που θα βελτιώνει συνεχώς την απόδοση της πλατφόρμας.

Παρακάτω θα δείτε τα πέντε πιο γνωστά ψηφιακά επιχειρηματικά μοντέλα. Η πρόκληση για όλα αυτά τα μοντέλα είναι να κινηθούν προς το μοντέλο του οικοσυστήματος, αλλά όπως είπα προηγουμένως, είναι πολύ δύσκολο και για ορισμένες εταιρείες δεν είναι και το σωστό.

 

Τα 5 Ψηφιακά Επιχειρηματικά Μοντέλα
1.     Βασικό Μοντέλο Προμηθευτή Αναλογικές επιχειρήσεις ( b2b / b2c)
2.     Ηλεκτρονικό Εμπόριο

(e-commerce)

Skroutz.gr
3.     Ψηφιακή Πλατφόρμα –  

(digital platforms)

Airbnb
4.     Πολυκαναλικό  –  (omnichannel) Walmart
5.     Επιχειρηματικό Οικοσύστημα –(ecosystem model) Amazon

Πίνακας 5

Αναλύοντας τα Πέντε Ψηφιακά Επιχειρηματικά Μοντέλα

Λάβετε υπόψη ότι εκτός από το βασικό μοντέλο, το οποίο δεν θα επιβιώσει στην ψηφιακή εποχή, όλα τα αλλά τέσσερα μοντέλα είναι βιώσιμα σήμερα. Κάθε ένα έχει ξεχωριστές ευκαιρίες και προκλήσεις. Κάθε μοντέλο προσφέρει επί του παρόντος καλά μεν αποτελέσματα, αλλά διαφορετικά επίπεδα ικανοποίησης πελατών και οικονομικών επιδόσεων. Συγκριτικά, το μοντέλο του οικοσυστήματος έχει την καλύτερη συνολική απόδοση, αλλά όπως είπα και πριν, πολλές εταιρείες χρησιμοποιούν και θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν ένα άλλο από τα τέσσερα μοντέλα, με καλά αποτελέσματα και στο παρόν και στο μέλλον.

  1. Βασικό Μοντέλο. Οι εταιρείες που διαθέτουν αυτό το είδος μοντέλου χρησιμοποιούν τις βασικές ψηφιακές τεχνολογίες, αλλά εξακολουθούν να ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες με βάση τον αναλογικό κόσμο. Καθώς οι εταιρείες συνεχίζουν να ψηφιοποιούνται και να κινούνται προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους, αυτό το μοντέλο θα καταστεί μελλοντικά εκτός χρήσης.
  2. Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Επίσης γνωστό ως ηλεκτρονικό ή διαδικτυακό εμπόριο, αναφέρεται στην αγορά και πώληση αγαθών ή υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου καθώς και στη μεταφορά χρημάτων και δεδομένων για την εκτέλεση αυτών των συναλλαγών. Το ηλεκτρονικό εμπόριο χρησιμοποιείται συχνά για την πώληση φυσικών προϊόντων στο διαδίκτυο, αλλά μπορεί επίσης να περιγράψει οποιοδήποτε είδος εμπορικής συναλλαγής που ολοκληρώνεται μέσω του διαδικτύου. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει τα πάντα, από εταιρείες b2c όπως Amazon και Alibaba και εταιρείες b2b όπως οι eWorldTrade και Quill.
  3. Ψηφιακή Πλατφόρμα. Είναι διαδικτυακές επιχειρήσεις που διευκολύνουν τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ τουλάχιστον δύο διαφορετικών ομάδων, όπου ο ένας συνήθως είναι προμηθευτής και οι άλλοι καταναλωτές. Στο μοντέλο της πλατφόρμας βασίζουν την επιτυχία τους πολλές από τις μεγαλύτερες, ταχύτερα αναπτυσσόμενες και πιο ισχυρές εταιρείες στην εποχή μας. Παραδείγματα εδώ είναι οι Airbnb, Uber, Lyft, eBay και πολλές άλλες εταιρείες.
  4. Πολυκαναλικό Μοντέλο. Οι εταιρείες που διαθέτουν ένα πολυκαναλικό μοντέλο παρέχουν στους πελάτες τους πρόσβαση σε όλα τα διαφορετικά κανάλια, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών και ψηφιακών καναλιών τους, παρέχοντας εξαιρετική επιλογή και απρόσκοπτη εμπειρία. Εταιρείες όπως η Walmart, η Carrefour, η Public, η Media Markt και πολλές άλλες, φιλοδοξούν να είναι ολοκληρωμένες επιχειρήσεις με πολυκαναλικό επιχειρηματικό μοντέλο, με το οποίο μπορούν και ελέγχουν μια ολοκληρωμένη αλυσίδα αξίας, η οποία τους βοηθά να διαχειριστούν και να αναπτύξουν την κρίσιμη και σημαντική σχέση τους με τους πελάτες.
  5. Επιχειρηματικό Οικοσύστημα. Οι εταιρείες που έχουν ως ψηφιακό επιχειρηματικό μοντέλο το οικοσύστημα, δημιουργούν ένα ψηφιακό οικοσύστημα (ένα συντονισμένο δίκτυο επιχειρήσεων, τεχνολογιών και πελατών, για τη δημιουργία αξίας για όλα τα μέρη που το αποτελούν), προωθώντας σχέσεις με άλλους παρόχους που προσφέρουν συμπληρωματικές και μερικές φορές ανταγωνιστικές υπηρεσίες με τις δικές τους, προκειμένου να καλύψουν καλύτερα τις ανάγκες των πελατών τους. Επειδή αυτό το μοντέλο έχει την καλύτερη απόδοση με βάση τα καθαρά περιθώρια κέρδους, την αύξηση εσόδων, την εμπειρία πελατών και την καινοτομία, κάθε εταιρεία έχει ως στόχο να γίνει ένα μοντέλο οικοσυστήματος, αλλά είναι ένας πολύ δύσκολος στόχος να επιτευχθεί.

Γιώργος Λαμπανάρης