Το βιβλίο αυτό είναι μια συνταγή επιτυχίας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό μιας παραδοσιακής επιχείρησης.

Διατυπώνει μια λογική, προσεκτική και ξεκάθαρη προσέγγιση επτά βημάτων προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό, για να βοηθήσει μια παραδοσιακή εταιρεία να πετύχει στο ταξίδι της προς τον ψηφιακό κόσμο. Το βιβλίο είναι ένας οδικός χάρτης, που θα κατευθύνει βήμα προς βήμα, την ομάδα διοίκησης της επιχείρησης, προς τη σταδιακή και μεθοδική υλοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού της.

Μπορείτε να το αποκτήσετε από τις εκδόσεις Δίσιγμα